Fulltextové vyhledávání

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

 


Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.

 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Městys Švábenice

2. Důvod a způsob založení

Městys Švábenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1. ledna 1980 ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Základní škola a mateřská škola Švábenice
Muzeum
Kulturní dům
Knihovna
Sokol Švábenice
SDH Švábenice
Skaut Švábenice
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz
Myslivecké sdružení Střela Švábenice
Římskokatolická církev
Církev Československá husitská

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Švábenice
  Švábenice 18
  683 23 Švábenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Švábenice
  Švábenice 18
  683 23 Švábenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí: 7:30 - 16:00 hod.
  středa: 7:30 - 18:00 hod.

  4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 517 365 622517 365 602
  mobilní telefon: 733 642 423

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.svabenice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  mestys@svabenice.cz
  E-podatelna: posta@svabenice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  iagbtwy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3022731/0100 (KB Vyškov)

6. IČ

00292354

7. DIČ

CZ00292354
městys není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: