21. 5. Monika

Zítra: Emil

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace > Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy

Rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2022“

 1. a) počet podaných žádostí o informace: 0
 2. b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 5. e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
 6. f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 7. g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 8. h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 14. 2. 2024

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách městyse.
Ve Švábenicích dne 12. 2. 2024

Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. 

starosta městyse 

Rok 2022

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2022“

 1. a) počet podaných žádostí o informace: 0
 2. b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 5. e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
 6. f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 7. g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 8. h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 22. 2. 2023

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách městyse.
Ve Švábenicích dne 27. 2. 2023

Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. 

starosta městyse 

Rok 2021

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2021“

 1. a) počet podaných žádostí o informace: 0
 2. b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 5. e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
 6. f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 7. g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 8. h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 13. 1. 2022

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách městyse.
Ve Švábenicích dne 6. ledna 2022 

Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. 

starosta městyse 

Rok 2020

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2020“.

 1. a) počet podaných žádostí o informace: 0
 2. b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 5. e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
 6. f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 7. g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 8. h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 9.3.2021

Zprávu podává:

 

Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.

starosta městyse Švábenice

Ve Švábenicích dne 2.3.2021

Rok 2019

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2019“.

 1. a) počet podaných žádostí o informace: 0
 2. b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 5. e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
 6. f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 7. g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 8. h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 29.4.2020

Zprávu podává:

 

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

Ve Švábenicích dne 2.3.2020

Rok 2018

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá městys ŠVÁBENICE tuto „Výroční zprávu za rok 2018“.

a) počet podaných žádostí o informace: 1

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány zaměstnanci úřadu městyse v průběhu celého roku, na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím fyzické úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 20.2.2019.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

Ve Švábenicích dne 18.2.2019 

Rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2017 :

a) počet podaných žádostí o informace: 3

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V průběhu roku 2017 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 7.2.2018.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 7.2.2018

Rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2016 :

a) počet podaných žádostí o informace: 1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V průběhu roku 2016 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 8.2.2017.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 8.2.2017

Rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2015 :

a) počet podaných žádostí o informace: 2

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V průběhu roku 2015 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 17.2. 2016.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 17.2. 2016

Rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2014 :

a) počet podaných žádostí o informace: 1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V průběhu roku 2014 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 4.2. 2015.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 4.2. 2015

Rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2013 :

 

a) počet podaných žádostí o informace: 2

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V průběhu roku 2013 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 5.2. 2014.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 5.2. 2014

 

 

Rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2012 :

 

a) počet podaných žádostí o informace: 3

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V průběhu roku 2012 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 6.2. 2013.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 6.2. 2013

 

 

Rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2011 :

 

a) počet podaných žádostí o informace: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V průběhu roku 2011 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 15.2. 2012.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 15.2. 2012

 

 

Rok 2010

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2010 :

a) počet podaných žádostí o informace 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V průběhu roku 2010 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 9.2. 2011.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 9.2. 2011

 

 

Rok 2009

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2009 :

a) počet podaných žádostí o informace: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V průběhu roku 2009 odpovídali pracovníci úřadu městyse a členové Zastupitelstva městyse průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 24.2. 2010.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 24.2. 2010

 

 

Rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad městyse Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2008 :

a) počet podaných žádostí o informace 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

Projednáno v Radě městyse Švábenice dne 4.2. 2009.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta městyse Švábenice

 

Švábenice, dne 4.2. 2009

 

 

Rok 2007

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úřad Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2007 :

 

a) počet podaných žádostí o informace 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

Projednáno v Radě obce Švábenice dne 20.2. 2008.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta obce Švábenice

 

Švábenice, dne 20.2. 2008

 

 

Rok 2006

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úřad Švábenice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2006 :

 

a) počet podaných žádostí o informace 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu: 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

Projednáno v Radě obce Švábenice dne 28.2. 2007.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta obce Švábenice

 

Švábenice, dne 28.2. 2007

 

 

Rok 2005

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

o činnosti obecního úřadu ve Švábenicích - povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. V roce 2005 byly podány 2 žádosti o informace, požadované informace byly ihned poskytnuty.

2. Za podané informace nebyly účtovány žádné poplatky.

 

Projednáno v Radě obce Švábenice dne 15.2. 2006.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta obce Švábenice

 

Švábenice, dne 15.2. 2006

 

 

Rok 2004

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

o činnosti obecního úřadu ve Švábenicích - povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle výše uvedeného zákona.

 

Projednáno v Radě obce Švábenice dne 16.2. 2005.

 

Zprávu podává:

Josef Kubík

starosta obce Švábenice

 

Švábenice, dne 16.2. 2005