Fulltextové vyhledávání

28. 2. Lumír

Zítra: Bedřich

Poplatky za komunální odpad, psa a stočné 2021

Výše poplatků:

komunální odpad 600 Kč na osobu
stočné 135 Kč na osobu
pes 80 Kč, každý další pes 150 Kč

 

Hotovostní platby od 4. ledna 2021 do 24. února 2021. Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto úřední dny hotovostní platby nepřijímáme. 

Bezhotovostní platby od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Bezhotovostně na číslo účtu Městyse Švábenice 3022731/0100 Variabilní symbol: číslo domu poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny osoby a poplatky na čísle popisném.

Případnou výši celkové částky lze konzultovat na 517 365 602 nebo p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici. 


Svabenice_Znak_2D.png

Úřední hodiny: Z důvodu vyhlášených krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 je od 12. října 2020 Úřad městyse Švábenice otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 10:00 hodin do 15:00 hodin a ve středu od 13:00 hodin do 18:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. V naléhavých případech volejte telefonní čísla 517 365 622 nebo 733 642 423. 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Příloha
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - psi
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - veřejné prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - pobyt
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - odpady
Řád veřejného pohřebiště

Nařízení městyse Švábenice č. 1/2014 - Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 - Požární řád
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
Evidence právních předpisů městyse Švábenice

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2014 - 2018

Příloha
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 13.3.2018
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 13.12.2017
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.9.2017
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.7.2017
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.6.2017
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.3.2017
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.12.2016
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.10.2016
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.9. 2016
Zápis a usnesení 8. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.6. 2016
Zápis a usnesení 7. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.3. 2016
Zápis a usnesení 6. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.12. 2015
Zápis a usnesení 5. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.9. 2015
Zápis a usnesení 4. zasedání ZM Švábenice konaného dne 15.6. 2015
Zápis a usnesení 3. zasedání ZM Švábenice konaného dne 16.3. 2015
Zápis a usnesení 2. zasedání ZM Švábenice konaného dne 17.12. 2014
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.11. 2014

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2010 - 2014

Příloha
Zápis a usnesení 19. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.8. 2014
Zápis a usnesení 18. zasedání ZM Švábenice konaného dne 26.5. 2014
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 28.2. 2014
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 3.12. 2013
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.9. 2013
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.6. 2013
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 6.3. 2013
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.12. 2012
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 10.9. 2012
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 15.6. 2012
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 27.3. 2012
Zápis a usnesení 8. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.3. 2012
Zápis a usnesení 7. zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.1. 2012
Zápis a usnesení 6. zasedání ZM Švábenice konaného dne 2.12. 2011
Zápis a usnesení 5. zasedání ZM Švábenice konaného dne 2.9. 2011
Zápis a usnesení 4. zasedání ZM Švábenice konaného dne 3.6. 2011
Zápis a usnesení 3. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.3. 2011
Zápis a usnesení 2. zasedání ZM Švábenice konaného dne 10.12. 2010
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.11. 2010.

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2006 - 2010

Příloha
Zápis a usnesení 22. zasedání ZM Švábenice konaného dne 1.10. 2010
Zápis a usnesení 21. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.7. 2010
Zápis a usnesení 20. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.6. 2010
Zápis a usnesení 19. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.3. 2010
Zápis a usnesení 18. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.12. 2009
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 30.10. 2009
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 21.8. 2009
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.5. 2009
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 6.3. 2009
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.12.2008
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 21.11.2008
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.9.2008
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 20.6.2008
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 16.5.2008
Zápis a usnesení 8. zasedání ZO Švábenice konaného dne 29.2.2008
Zápis a usnesení 7. zasedání ZO Švábenice konaného dne 14.12.2007
Zápis a usnesení 6. zasedání ZO Švábenice konaného dne 23.11.2007
Zápis a usnesení 5. zasedání ZO Švábenice konaného dne 24.8.2007
Zápis a usnesení 4. zasedání ZO Švábenice konaného dne 25.5.2007
Zápis a usnesení 3. zasedání ZO Švábenice konaného dne 26.2.2007
Zápis a usnesení 2. zasedání ZO Švábenice konaného dne 15.12.2006
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZO Švábenice konaného dne 3.11.2006