Fulltextové vyhledávání

3. 4. Richard

Zítra: Ivana

Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019

Do 31.3.2020 je možné hlasovat pro nejlépe opravenou památku. Za náš městys je v soutěži socha Boha Otce před kostelem sv. Michaela archanděla.

 

Provoz Úřadu městyse

Budova úřadu městyse Švábenice včetně matriky je do odvolání uzavřena. Poplatky za komunální odpad, stočné a nájmy je možné platit pouze bezhotovostně. Informace na číslech 517 365 602, 517 365 622, 733 642 423 a email mestys@svabenice.cz

 

Informace k aktuálním opatřením onemocnění koronavirem COVID-19

Aktuální informace hledejte na těchto stránkách:

https://koronavirus.mzcr.cz

https://www.mvcr.cz

Informační linka v souvislosti s koronavirem Covid-19: 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

 

Nemocnice Vyškov

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru COVID-19 přijala Nemocnice Vyškov s platností od 19. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání následující opatření: 

Vstup do nemocnice bude pouze přes hlavní vrátnici areálu. Ostatní vstupy do areálu nemocnice a polikliniky jsou pro veřejnost uzavřeny.  U hlavní vrátnice je postaven červený stan HZS (dále jen STAN) sloužící k základnímu třídění pacientů. Pracovníky nemocnice zde bude všem pacientům odebrána základní epidemiologická anamnéza a změřena teplota. Dále budou pacienti postupovat dle pokynů personálu STANU. Pacienti bez kartičky, kterou obdrží ve STANU, nebudou v nemocnici dále ošetřeni. 

Motorizovaní pacienti mohou pouze na veřejná parkoviště před nemocnicí. Odůvodněné výjimky, např. urgentní porod, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti, včetně doprovodu budou vyhodnoceny pracovníky STANU. 

Provozní doba STANU:

Po-Pá    6:00-17:00 hodin

So-Ne    8:00-16:00 hodin

Mimo tuto dobu budou pacienti pracovníky vrátnice nasměrováni na LSPP nebo vyčleněnou ambulanci v nemocnici. Kantýna u vrátnice bude sloužit pouze pro zaměstnance nemocnice. Nikoliv pro veřejnost. Žádáme všechny spoluobčany, aby do areálu nemocnice nevstupovali bez roušky či jiné ochrany nosu a úst.

 

Aktuální situace ve Švábenicích

Doporučujeme všem registraci do našeho elektronického hlášení rozhlasu. Budete mít vždy aktuální informace. 

 rozhlas.pngodebirat.png androidplay.png appstore.png


Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.


Svabenice_Znak_2D.png

Městys Švábenice aktuálně nabízí k odkoupení pozemky v lokalitě "Zábraní" o výměře cca 1000 m². Ke stažení:pdf[2].pngpdf[2].pngpdf[2].png

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Příloha
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - psi
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - veřejné prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - pobyt
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - odpady
Řád veřejného pohřebiště

Nařízení městyse Švábenice č. 1/2014 - Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 - Požární řád
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
Evidence právních předpisů městyse Švábenice

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2014 - 2018

Příloha
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 13.3.2018
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 13.12.2017
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.9.2017
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.7.2017
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.6.2017
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.3.2017
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.12.2016
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.10.2016
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.9. 2016
Zápis a usnesení 8. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.6. 2016
Zápis a usnesení 7. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.3. 2016
Zápis a usnesení 6. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.12. 2015
Zápis a usnesení 5. zasedání ZM Švábenice konaného dne 14.9. 2015
Zápis a usnesení 4. zasedání ZM Švábenice konaného dne 15.6. 2015
Zápis a usnesení 3. zasedání ZM Švábenice konaného dne 16.3. 2015
Zápis a usnesení 2. zasedání ZM Švábenice konaného dne 17.12. 2014
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.11. 2014

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2010 - 2014

Příloha
Zápis a usnesení 19. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.8. 2014
Zápis a usnesení 18. zasedání ZM Švábenice konaného dne 26.5. 2014
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 28.2. 2014
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 3.12. 2013
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.9. 2013
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.6. 2013
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 6.3. 2013
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 7.12. 2012
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 10.9. 2012
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 15.6. 2012
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 27.3. 2012
Zápis a usnesení 8. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.3. 2012
Zápis a usnesení 7. zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.1. 2012
Zápis a usnesení 6. zasedání ZM Švábenice konaného dne 2.12. 2011
Zápis a usnesení 5. zasedání ZM Švábenice konaného dne 2.9. 2011
Zápis a usnesení 4. zasedání ZM Švábenice konaného dne 3.6. 2011
Zápis a usnesení 3. zasedání ZM Švábenice konaného dne 4.3. 2011
Zápis a usnesení 2. zasedání ZM Švábenice konaného dne 10.12. 2010
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZM Švábenice konaného dne 12.11. 2010.

Usnesení zastupitelstva městyse - volební období 2006 - 2010

Příloha
Zápis a usnesení 22. zasedání ZM Švábenice konaného dne 1.10. 2010
Zápis a usnesení 21. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.7. 2010
Zápis a usnesení 20. zasedání ZM Švábenice konaného dne 9.6. 2010
Zápis a usnesení 19. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.3. 2010
Zápis a usnesení 18. zasedání ZM Švábenice konaného dne 18.12. 2009
Zápis a usnesení 17. zasedání ZM Švábenice konaného dne 30.10. 2009
Zápis a usnesení 16. zasedání ZM Švábenice konaného dne 21.8. 2009
Zápis a usnesení 15. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.5. 2009
Zápis a usnesení 14. zasedání ZM Švábenice konaného dne 6.3. 2009
Zápis a usnesení 13. zasedání ZM Švábenice konaného dne 22.12.2008
Zápis a usnesení 12. zasedání ZM Švábenice konaného dne 21.11.2008
Zápis a usnesení 11. zasedání ZM Švábenice konaného dne 5.9.2008
Zápis a usnesení 10. zasedání ZM Švábenice konaného dne 20.6.2008
Zápis a usnesení 9. zasedání ZM Švábenice konaného dne 16.5.2008
Zápis a usnesení 8. zasedání ZO Švábenice konaného dne 29.2.2008
Zápis a usnesení 7. zasedání ZO Švábenice konaného dne 14.12.2007
Zápis a usnesení 6. zasedání ZO Švábenice konaného dne 23.11.2007
Zápis a usnesení 5. zasedání ZO Švábenice konaného dne 24.8.2007
Zápis a usnesení 4. zasedání ZO Švábenice konaného dne 25.5.2007
Zápis a usnesení 3. zasedání ZO Švábenice konaného dne 26.2.2007
Zápis a usnesení 2. zasedání ZO Švábenice konaného dne 15.12.2006
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání ZO Švábenice konaného dne 3.11.2006