6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Czech POINT

Czech POINT

Pracoviště Czech-point

czechpoint.gif

Od 1. 3. 2008 je na Úřadu městyse ve Švábenicích občanům k dispozici tzv. CzechPoint - kontaktní místo, které poskytuje možnost získat na počkání výpis ze čtyř základních registrů: 

  • katastru nemovitostí,
  • živnostenského rejstříku,
  • obchodního rejstříku,
  • rejstříku trestů.

Cílem projektu je zjednodušit občanům úkony, které musí vykonávat vůči státu a usnadnit široké veřejnosti komunikaci se státní správou.

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 

Na Úřadu městyse si můžete zejména vyřídit:

- Bodové hodnocení řidiče

- Insolvenční rejstřík

- Katastr nemovitostí

- Obchodní rejstřík

- Rejstřík trestů

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů

- Živnostenský rejstřík

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

- Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

- Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu

- Datové schránky + konverze dokumentů 

Ověřující tuzemský správní úřad (nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu do žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.

Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. D) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

 

1. Ověřené výpisy z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku

 

2. Ověřené výpisy z Katastru nemovitostí (výstupy mapových listů zatím možné nejsou)

Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku

 

3. Ověřené výpisy z Rejstříku trestů

Správní poplatky: 50,- Kč za celý výpis.

 

Pro vystavení dokumentů je nutné, aby žadatel znal:

 - u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.

- u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné nebo list vlastnictví.

- u rejstříku trestů je nutný platný občanský nebo cestovní pas žadatele.

Ověřené výstupy jsou vydávány na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

Nově lze od 1. 1. 2009 získat např.:

Výpis bodového hodnocení řidiče, který umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč. 

 

Více a aktuálně o projektu CzechPOINT naleznete na: http://www.czechpoint.cz