18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Získané dotace

Získané dotace

Modernizace kmenových učeben ZŠ Švábenice 2023

Pořízení dvou interaktivních tabulí včetně příslušenství z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.

Cíl projektu: modernizace 2 kmenových učeben základní školy z hlediska jejího vybavení moderními digitálními technologiemi, které zmodernizují a zkvalitní výuku a podpoří rozvoj digitálních kompetencí na vzdělávání zúčastněných osob.

Celkové výdaje 223 632,- Kč
Předpokládaná celková dotace 183 920,- Kč
Předpokládaná dotace EU 117 708,- Kč
Předpokládaná dotace z národních zdrojů 66 212,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 39 712,- Kč
Realizace projektu srpen 2023

Leták ke stažení

EU.jpg 


Restaurování sochy sv. Floriána ve Švábenicích
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK084457/23/OK obdržel městys neinvestiční dotaci na „Restaurování sochy sv. Floriána ve Švábenicích“ z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023. Důvodem pro restaurátorský zásah byl požadavek na pozastavení degradace materiálu, zlepšení celkové výpovědní hodnoty díla včetně výtvarného výrazu. Rovněž byl odhalen spodní základový stupeň balustrády.
Celkové výdaje 141 812,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 57 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 84 812,- Kč
Realizace projektu červen – prosinec 2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel městys neinvestiční finanční příspěvek na „Restaurování sochy sv. Floriána v městysi Švábenice“ a „Doplnění balustrády sochy sv. Floriána v městysi Švábenice – 1. etapa“ . Při restaurátorských činnostech byla socha sv. Floriána vyčištěna a bylo opraveno drobné poškození, praskliny a úbytky hmoty. Došlo zároveň ke zpevnění kamene.
Celkové náklady 234 135,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje 57 000,- Kč
Poskytnutý neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury 100 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 77 135,- Kč
Realizace projektu červen – prosinec 2023

logo-mkcr.jpg


Obnovení tradice – pořízení lidových krojů
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK084331/23/OK obdržel městys neinvestiční dotaci na „Obnovení tradice – pořízení lidových krojů“ z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2023. V rámci projektu byly pořízeny dva kroje na základě původních podkladů na rekonstrukci Švábenického kroje. Tyto budou využívány při společenských a obecních akcích a budou napomáhat šíření a udržování lidových tradic.
Celkové výdaje 252 527,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 120 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 132 527,- Kč
Realizace projektu duben – prosinec 2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpgNásledná péče o zeleň vysazenou v roce 2022 ve Švábenicích
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK082869/23/ORP obdržel městys neinvestiční dotaci na projekt „Následná péče o zeleň vysazenou v roce 2022 ve Švábenicích“ z dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023. V rámci projektu došlo k vysazení 4 uhynulých stromů, ochrannému nátěru, výchovnému řezu a úpravě úvazků.
Celkové výdaje 60 400,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 40 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 20 400,- Kč
Realizace projektu květen – prosinec 2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Regenerace zeleně v městysi Švábenice

V rámci projektu byla vysázena na hlavní ulici alej 34 ks jeřábů a na parcele, sloužící jako školní zahrada, bylo vysázeno 20 ks ovocných stromů (jabloň, hrušeň, meruňka, třešeň, slivoň). Záměrem realizace projektu byla obnova aleje, která existovala na dobových fotografiích na náměstí v obci, zvýšení množství zeleně a zlepšení mikroklimatu v obci. Výsadba proběhla za účasti veřejnosti – občanské sázení stromů 17. 11. 2023. 
Poskytnutá investiční dotace z Stromy 2023 - 2. kolo Nadace ČEZ Ev. č. STR23/61521.

Celkové výdaje 150 040,- Kč
Nadační příspěvek 149 990,- Kč
Realizace projektu září – listopad 2023

ndce-logo.png


Nákup vybavení OOB

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK076708/22/OKH obdržel městys Švábenice prostředky na „Nákup vybavení OOB“ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022.
Byl pořízen Osvětlovací LED systém a Zásahový tablet včetně příslušenství s aplikací umožňující sdílení dat. Jedná se o prostředky pro účely předurčenosti JSDH Švábenice v rámci ochrany obyvatelstva a zvýšení akceschopnosti jednotky.
Celkové uznatelné výdaje akce 146 083,- Kč
Dotace z rozpočtu JMK investiční 71 000,- Kč, neinvestiční 28 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 47 083,- Kč
Realizace akce srpen – září 2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Výsadba stromů v městysi Švábenice

Akce byla realizována z důvodu zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržení vody.
Předmět podpory: výsadba 53 ks listnatých stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Poskytnutá investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu životního prostředí.


Celkové výdaje 290 938,- Kč
Poskytnutá investiční dotace 248 618,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 42 320,- Kč
Realizace projektu duben 2022

st.fond.ziv.pros.jpg


Pořízení VPPO

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071538/21/OKH obdržel městys Švábenice neinvestiční finanční podporu na „Pořízení VPPO“ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021.
Byly pořízeny osobní ochranné pomůcky pro nové členy JSDH Švábenice a protipovodňové pytle, které budou sloužit pro účely ochrany městyse Švábenice před povodněmi.
Celkové uznatelné výdaje akce 69 393,- Kč
Dotace z rozpočtu JMK 46 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 23 393,- Kč
Realizace akce prosinec 2021

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Dětské a workoutové hřiště Švábenice

Z důvodu podpory sportovního vyžití v městysi Švábenice byla realizována investiční akce pod názvem „Dětské a workoutové hřiště Švábenice“.
Poskytnutá dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program „Podpora rozvoje regionů 2019+“


Celkové investiční výdaje 690 849,50 Kč
Investiční dotace ze státního rozpočtu 552 679,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 138 170,50 Kč
Realizace projektu 27. 10. 2021 – 7. 12. 2021

mmr2.jpg


Protipovodňová opatření městyse Švábenice 

Městys realizuje projekt Protipovodňová opatření městyse Švábenice (r.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012587)
Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení varovného systému ochrany před povodněmi pro městys Švábenice. Realizací projektu bude 25 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 144 486.65 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 501 140.65 Kč, 70 %
Příspěvek z rozpočtu městyse: 643 346 Kč, 30 %
Realizace projektu: 15. 1. 2021 –  31. 7. 2022

CZ_RO_B_C.jpeg


Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2021 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč na „Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice“.
Celkové výdaje 299 112,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 100 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2020 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč na „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“.
Celkové výdaje 183 764,25 Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 100 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Restaurování sochy Boha Otce - II. etapa

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2019 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150 000,- Kč na „Restaurování sochy Boha Otce - II. etapa“.
Celkové výdaje 192 687,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 150 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Restaurování sochy Boha Otce - I. etapa 

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2018 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč na „Restaurování sochy Boha Otce - I. etapa“.
Celkové výdaje 127 238,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 100 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Pořízení přívěsu a VPPO pro účely OOB: skříňový přívěs, nůžkový stan, elektrocentrála, varný bojler, osvětlovací systém vařič + sada hrnců

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 052456/18/OKH obdržel městys investiční a neinvestiční finanční podporu na „Pořízení přívěsu a VPPO pro účely OOB: skříňový přívěs, nůžkový stan“ a „Pořízení přívěsu a VPPO pro účely OOB: elektrocentrála, varný bojler, osvětlovací systém vařič + sada hrnců“ “ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020. Nákup prostředků zajistí plnění úkolů jednotky na úseku OOB.

Celkové výdaje 272 342,- Kč
Poskytnutá investiční dotace 131 000,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 53 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 88 342,- Kč
Realizace projektu červen – říjen 2018

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Pořízení OOP a radiostanice pro JSDH Švábenice

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 046218/17/OKH obdržel městys neinvestiční finanční podporu na „Pořízení OOP a radiostanice pro JSDH Švábenice“ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020. Byla pořízena radiostanice s nabíjecím boxem a ochranné prostředky pro členy jednotky z důvodu zvýšení ochrany zdraví a zvýšení akceschopnosti při plnění úkolů na úseku OOB.
Celkové výdaje 293 778,10 Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 200 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 93 778,10 Kč
Realizace projektu březen – červen 2017

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg 


Dopravní automobil DA L1Z na podvozku IVECO DAILY NEW 70C21D

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040027/16/OKH vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v EDS – PP 014D240 – Dotace JSDH obcí Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byl pořízen Dopravní automobil DA L1Z na podvozku IVECO DAILY NEW 70C21D pro JSDH Švábenice. Důvodem bylo zkvalitnění akceschopnosti jednotky.
Celkové výdaje 3 188 350,- Kč
Poskytnutá investiční dotace z Jihomoravského kraje 300 000,- Kč
Poskytnutá investiční dotace z GŘ HZS ČR 450 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 2 438 350,- Kč
Realizace projektu duben – květen 2017

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Logo_Ministerstva_vnitra_České_republiky.svg.png


Nákup dopravního automobilu včetně dovybavení

Dle Smlouvy o Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037204/16/OKH byla městysi poskytnuta neinvestiční finanční podpora na „Nákup dopravního automobilu včetně dovybavení (nákup vybavení a vybavení OOB)“ z Dotačního programu poskytovatele na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH měst a obcí na období 2013 – 2016.
Celkové výdaje 135 545,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 90 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 45 545,- Kč
Realizace projektu srpen – říjen 2016

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Restaurování sochy anděla s Kristem - II. etapa

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2016 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 110 000,- Kč na „Restaurování sochy anděla s Kristem - II. etapa“.

Celkové výdaje 147 312,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 110 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Restaurování sochy anděla s Kristem - I. etapa

Rozhodnutím Ministerstva kultury byla městysi v roce 2016 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 90 000,- Kč na „Restaurování sochy anděla s Kristem - I. etapa“.

Celkové výdaje 210 154,- Kč
Poskytnutá neinvestiční dotace 90 000,- Kč

logo-mkcr.jpg


Zavedení separace BRO v městysi Švábenice

Na základě Smlouvy č. 15246244 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla realizována akce „Zavedení separace BRO v městysi Švábenice“.
Celkové výdaje 1 162 386,50 Kč
Poskytnutá dotace ze ERDF/FS 951 035,67 Kč
Poskytnutá investiční dotace ze SFŽP/SR 55 943,27 Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 155 407,56 Kč
Realizace projektu červenec – listopad 2015

st.fond.ziv.pros.jpg


Energetické úspory na KD pro městys Švábenice

Na základě Smlouvy č. 15250163 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla realizována investiční akce „Energetické úspory na KD pro městys Švábenice“.
Celkové výdaje 2 328 952,83 Kč
Poskytnutá investiční dotace ze ERDF/FS 1 678 737,95 Kč
Poskytnutá investiční dotace ze SFŽP/SR 98 748,90 Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 551 465,98 Kč
Realizace projektu srpen – říjen 2015

st.fond.ziv.pros.jpg