25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Získané dotace

Získané dotace

Nákup vybavení OOB

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK076708/22/OKH obdržel městys Švábenice prostředky na „Nákup vybavení OOB“ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022.
Byl pořízen Osvětlovací LED systém a Zásahový tablet včetně příslušenství s aplikací umožňující sdílení dat. Jedná se o prostředky pro účely předurčenosti JSDH Švábenice v rámci ochrany obyvatelstva a zvýšení akceschopnosti jednotky.
Celkové uznatelné výdaje akce 146 083,- Kč
Dotace z rozpočtu JMK investiční 71 000,- Kč, neinvestiční 28 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 47 083,- Kč
Realizace akce srpen – září 2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Výsadba stromů v městysi Švábenice

Akce byla realizována z důvodu zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržení vody.
Předmět podpory: výsadba 53 ks listnatých stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Poskytnutá investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu životního prostředí.


Celkové výdaje 290 938,- Kč
Poskytnutá investiční dotace 248 618,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 42 320,- Kč
Realizace projektu duben 2022

st.fond.ziv.pros.jpg

Pořízení VPPO

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071538/21/OKH obdržel městys Švábenice neinvestiční finanční podporu na „Pořízení VPPO“ na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021.
Byly pořízeny osobní ochranné pomůcky pro nové členy JSDH Švábenice a protipovodňové pytle, které budou sloužit pro účely ochrany městyse Švábenice před povodněmi.
Celkové uznatelné výdaje akce 69 393,- Kč
Dotace z rozpočtu JMK 46 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 23 393,- Kč
Realizace akce prosinec 2021

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Dětské a workoutové hřiště Švábenice

Z důvodu podpory sportovního vyžití v městysi Švábenice byla realizována investiční akce pod názvem „Dětské a workoutové hřiště Švábenice“.
Poskytnutá dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program „Podpora rozvoje regionů 2019+“


Celkové investiční výdaje 690 849,50 Kč
Investiční dotace ze státního rozpočtu 552 679,- Kč
Příspěvek z rozpočtu městyse 138 170,50 Kč
Realizace projektu 27. 10. 2021 – 7. 12. 2021

mmr2.jpg

Protipovodňová opatření městyse Švábenice 

Městys realizuje projekt Protipovodňová opatření městyse Švábenice (r.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012587)
Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení varovného systému ochrany před povodněmi pro městys Švábenice. Realizací projektu bude 25 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 144 486.65 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 501 140.65 Kč, 70 %
Příspěvek z rozpočtu městyse: 643 346 Kč, 30 %
Realizace projektu: 15. 1. 2021 –  31. 7. 2022

CZ_RO_B_C.jpeg