Fulltextové vyhledávání

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Pokud potřebujete řešit situaci spojenou s vaší nemovitostí, tak můžete kontaktovat pana Langera +420 602 398 178, pana Svobodu +420 725 502 823. Stavební dozor vykonává pan Eduard Tománek +420 737 250 394. Vedoucí výstavby a projekce Michal Šíra +420 602 790 383.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Kulturní a sportovní zařízení

Kulturní a sportovní zařízení

Kulturní zařízení

Knihovna

Místní lidová knihovna Švábenice, základní knihovna (ev. č.3143/2002)

Místní knihovna, která se nachází v budově Úřadu městyse Švábenice.

Aktuální informace naleznete na oficiálních stránkách Místní lidové knihovny Švábenice.

Muzeum

Muzeum v kostele sv. Michaela

Muzeum v kostele sv. Michaela vzniklo ve dvou místnostech ve věži kostela v prvním patře. Protože exponátů bylo mnohem více, než pojmuly tyto místnosti, přikročilo se v roce 1983 k rozšíření muzea o další dvě místnosti ve druhém patře. V muzeu jsou pietně chovány obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela, fary a městečka. V důsledku velkých oprav, kdy i toto muzeum bylo velmi narušeno, bylo po velkém zrestaurování opět 26. září 1999 otevřeno.

Stálá expozice: UMĚNÍ Z 18. A 19. STO­LETÍ – z pozůstalostí našeho kostela a fary 

Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum se nalézá asi 100 metrů od kostela sv. Michaela. Bylo slavnostně otevřeno 20. prosince 1997. Je vytvořeno ze staré budovy školy z roku 1938. V budově je osm místností. Šest je uspořádáno jako stálé expozice památek po našich švábenických předcích a dvě místnosti jsou na výstavy, které se zde uskutečňují 3 x do roka různého zaměření.

Stálá expozice: MUZEJNÍ GALERIE BETLÉMŮ – nyní obsahuje již 1600 betlémů vyrobených ze všech dostupných materiálů.

 

Současně je možné shlédnout stálé expozice jak ve vlastivědném, tak v kostelním muzeu.

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.

Správcem vlastivědného i kostelního muzea je pan Libor Pištělka, telefon: +420 732 446 286.

Kulturní dům

Kapacita sálu kulturního domu je 288 míst. Informace k pronájmu Kulturního domu získáte na tel. č. +420 517 365 622.

Dům mládeže

Dům mládeže je v užívání Oddílu YMCA Skaut Švábenice.

Sportovní zařízení

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště a kabiny jsou v užívání Sokol Švábenice.

Víceúčelové hřiště

1. 10. 2003 byl zahájen provoz Sportovního areálu ZŠ Švábenice - víceúčelového hřiště. Umístěno je v areálu ZŠ Švábenice.

Na víceúčelovém hřišti je možné provozovat tenis, odbíjenou, košíkovou a nohejbal.

Objednávky na webu školy.

Další informace k tomuto hřišti jsou uvedeny v Provozním řádu.

Tělocvična  

Tělocvična je v užívání ZŠ a MŠ Švábenice. Je zde možné provozovat různé sporty včetně míčových. Aktuální informace o pronájmu a vybavenosti podá vedení ZŠ a MŠ Švábenice.

Dne 2. 6. 2009 byl zahájen zahájen provoz na umělé lezecké stěně. Veškeré informace jsou uvedeny v Provozním řádu lezecké stěny. V současné době je provozní doba na této lezecké stěně neděle od 15:30 do 17:00 hodin. Plocha lezecké stěny je 37 m2, výška stěny je 4 m a má 296 chytů. Kontakt na správce lezecké stěny - Pavel Přecechtěl, telefon: +420 737 757 704.  

Dětská hřiště

Dětské hřiště u MŠ

normal_P1070968-1.jpg

Dětské hřiště na Trávníku

normal_hřiště_1_0.jpg

Dětské hřiště v Koutě

normal_hřiště_3_0.JPG

Dětské hřiště u muzea

normal_P1250438.jpg