22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Památky a osobnosti > Jan Vyhlídal

Jan Vyhlídal

19. února 1911 se stal novým farářem ve Švábenicích Jan Vyhlídal, dosud farář v Lobodicích, významný buditel slezského lidu a známý hanácký spisovatel.

Narodil se 27. dubna 1861 v Hluchově na Konicku. Působil jako kooperátor 8 let v Jaktaři ve Slezsku, kde vyvíjel rozsáhlou buditelskou činnost zvláště šířením české literatury v ohrožených českých osadách v našem i Pruském Slezsku. Byl zakládajícím členem Matice opavské, činným členem různých menšinových spolků a autorem deseti knih, v nichž líčí těžký život lidu ve Slezsku. Literární činnosti zůstal věren i po odchodu ze Slezska na Hanou, které věnoval dalších 12 svazků, kromě četných článků v různých časopisech. Jeho sebrané spisy ilustroval akademický malíř Petr Pištělka, místní rodák. Jan Vyhlídal odešel ze Švábenic 1. srpna 1926 do důchodu do Vyškova, kde zemřel 18. 6. 1937 jako čestný  kanovník kroměřížský. Jeho literární zásluhy zvláště ocenil univerzitní profesor Arne Novák z Brna.

vyhlidal.jpg

Pozůstatky Jana Vyhlídala ve Švábenicích

V osmdesátých letech dvacátého století dostali místní věřící informaci, že starý hřbitov ve Vyškově, kde byl Jan Vyhlídal pochován a na němž se už roky nepohřbívá, se má likvidovat a že je možné pozůstatky tam pohřbených přemístit na jiné hřbitovy. Zdejší farnost vděčně a uvědoměle vzpomíná na zdejšího zasloužilého a významného duchovního správce Jana Vyhlídala, hanáckého spisovatele, jak o tom svědčí i umělecké sgrafito zdejšího akademického malíře mistra Pištělky, umístěné na fasádě farní budovy u oken jeho pracovny: „Zde o Hanácích psal – Jan Vyhlídal“. Jelikož jeho rodiště Hluchov neprojevilo o něj zájem, bylo možno bez potíží přemístit jeho tělesné pozůstatky na náš hřbitov. Dne 17. 5. 1982 bylo požádáno na ONV Vyškov o převzetí pozůstatků a Okresní muzeum ve Vyškově ochotně a s uznalým povděkem přijalo tuto iniciativu švábenických občanů, neboť jak se vyjádřili veřejní činitelé, jde o osobnost společensky angažovanou a zasloužilou.

Pozůstatky byly 30. 9. 1982 za účasti vedoucího Muzea ve Vyškově PhDr. Františka Jordána na hřbitově ve Vyškově vyzvednuty a 1. října téhož roku před bohoslužbami večer za zemřelého duchovního správce ve farnosti, při nichž bylo vzpomenuto jeho bohaté kněžské, spisovatelské a národně buditelské činnosti, pietně uloženy v kněžském hrobě zdejších duchovních správců Mikulky a Tabáčka. K pomníku se jmény dříve zde pohřbených kněží byla přidána pamětní deska, na níž byl přenesen z původního náhrobku Jana Vyhlídala ve Vyškově symbolický bronzový znak, vyjadřující výstižně jeho životní poslání a dílo. Uprostřed kalich s hostií, svědčící o věrnosti jeho kněžského srdce, a kolem lipová ratolest, vyjadřující jeho vlastenecké cítění, pero (ptačí brko) mluvící o jeho plodné spisovatelské činnosti. A to vše je ovinuté trnovou větévkou, symbolizující úděl každého věrného charakterního života. K tomu ještě bronzový nápis – Jan Vyhlídal, čestný kanovník, národní buditel slezský, spisovatel hanácký. Odpočívej v pokoji. * 1861 † 18. 9. 1937, k tomu připsáno – Ve Švábenicích 1911–1926.

vyhlidal2.jpg