24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most

Aktuality

Matrika

Do odvolání je přerušen provoz matriky.

Poplatky za komunální odpad, psy a stočné

Výše poplatků na rok 2023 za komunální odpad činí 650 Kč na osobu, stočné 200 Kč na osobu, pes 150 Kč a každý další pes 200 Kč. Hotovostní platby jsou možné od 1. února 2023 do 29. března 2023. Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto úřední dny hotovostní platby nepřijímáme. Bezhotovostní platby je možné provádět od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 na číslo účtu městyse Švábenice 3022731/0100. Variabilní symbol = číslo domu poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny osoby a poplatky na čísle popisném. Případnou výši celkové částky lze konzultovat na tel.č. 517 365 602 nebo e-mailu p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici.

Muzeum

Do odvolání je muzeum uzavřeno. Připravuje se nová expozice

Parkování vozidel

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách a chodnících v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.


Hlášení rozhlasu

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo do aplikace pro mobilní zařízení.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

 

Městys Švábenice

Švábenice patří k nejstarším sídlům v regionu, ležící 11 km od Vyškova na rozhraní okresů vyškovského, prostějovského a kroměřížského. První zmínka je uváděna již v roce 1170 v souvislosti se starobylým rodem pánů ze Švábenic, z jejichž rodového erbu je odvozen obecní znak i prapor. Titul "MĚSTYS" byl obci navrácen 23. 4. 2008. K 31. 3. 2019 měly Švábenice 1018 obyvatel.

Městys se pyšní řadou pamětihodností, soch a památníků, z nichž nejvýznamnější je kostel zasvěcený sv. Michaelovi z počátku 18. století. Za zastavení stojí i místní obecní muzeum v budově staré školy z roku 1838 a muzeum ve věži kostela. Švábenice se staly působištěm i místem posledního odpočinku sestry hudebního skladatele Leoše Janáčka, učitelky Eleonory Janáčkové, hanáckého spisovatele Jana Vyhlídala a akademického malíře, krajináře a ilustrátora Petra Pištělky.

Více informací o městysi

 

Plán akcí

14.1.2023 Ples SDH
15.1.2023 Dětský karneval
20.1.2023 Ples ZOD
21.1.2023 Bruslení pro Švábenice
10.2.2023 Ples Městyse
18.2.2023 Ostatky
25.2.2023 Sportovní ples
4.3.2023 Divadlo v KD - Manželský čtyřúhelník
1.4.2023 Výroba Velikonoční výzdoby
2.4.2023 Předvelikonoční koncert v KD
2.-10.4.2023 Velikonoční stezka
21.4.2023 Večer filmových melodií v KD
28.4.2023 Osvobození obce, kladení věnců
30.4.2023 Pálení čarodějnic a stavění máje u chovatelů
3.6.2023 Švábenická kecka a kácení máje u chovatelů
24.6.2023 Svatojánský oheň a Švábenický sekáč
1.7.2023 Letní kino
15.7.2023 Letní kino
28.7.2023 Letní kino
12.8.2023 Gulášfest 
2.9.2023 Dětský den
16.9.2023 Agro Cup
29.9.2023 Koncert na hřišti
30.9.2023 Hodová zábava v KD
1.10.2023 Koncert ZUŠ před/v KD
1.10.2023 Prodejní výstava zvířectva
1.10.2023 Den otevřených dveří hasičárny
4.11.2023 Setkání seniorů
18.11.2023 Pečou celé Švábenice
2.12.2023 Rozsvícení stromečku
31.12.2023 Silvestrovské véšlap
31.12.2023 Ohňostroj