Fulltextové vyhledávání

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf


Svabenice_Znak_2D.png

Úřední hodiny: Z důvodu vyhlášených krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 je od 12. října 2020 Úřad městyse Švábenice otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 10:00 hodin do 15:00 hodin a ve středu od 13:00 hodin do 18:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. V naléhavých případech volejte telefonní čísla 517 365 622 nebo 733 642 423. 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Památky a osobnosti > JUDr. František Pokorný

JUDr. František Pokorný

Narodil se 1. 12. 1897 ve Švábenicích, ale pracoval od roku 1911 mimo své rodiště v Brně, v Londýně a v Praze. Byl samouk a své vzdělání si osvojil při stálém plném zaměstnání soukromým studiem. Maturitu složil na reálném gymnáziu v Praze roku 1923 a doktorátu práv dosáhl na Karlově univerzitě roku 1928. Znalost několika jazyků mu otevřela cestu do ciziny.

Za své služby u vyslanectví v Londýně přispíval hojně do četných anglických listů a periodik a byl též dopisovatelem několika českých deníků a odborných časopisů. Je spoluautorem první anglické knihy o republice, která vyšla roku 1923 v londýnském nakladatelství T. Fischer Undin Ltd. pod názvem J. Císař – F. Pokorný, The Czechoslovak Republik. Pro dělnické nakladatelství v Praze přeložil životopis prvního anglického dělnického premiéra J. R. MacDonalda od M. Hamiltonové, vydaný roku 1924.

pokorny.jpg

Po odchodu ze státní služby pracoval přes 30 let v obchodním odvětví hutního průmyslu, který zastupoval v několika domácích i mezinárodních organizacích. V letech 1948–1950 byl místopředsedou ocelářského výboru Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Po reorganizaci hutního průmyslu se stal předsedou resortní arbitrážní komise a později pracovníkem studijního oddělení.

 pokorny-navsteva.jpg

V roce 1958 odešel do důchodu, ale na žádost Státního nakladatelství technické literatury připravil ještě hutnickou a slévárenskou část Česko-anglického technického slovníku, který vyšel v roce 1963. Po skončení této práce se věnoval výhradně dějinám svého rodiště, jež dopsal roku 1968. Je autorem knihy Švábenice – Rod pánů ze Švábenic, vydané k 800. výročí založení obce Švábenice v roce 1970.

Veřejného uznání se mu dostalo roku 1936 zvolením za dopisujícího člena a roku 1947 za řádného člena Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění. Rodné Švábenice navštívil naposled v roce 1972.