Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Poplatky za komunální odpad, psa a stočné 2021

Výše poplatků:

komunální odpad 600 Kč na osobu
stočné 135 Kč na osobu
pes 80 Kč, každý další pes 150 Kč

 

Hotovostní platby od 4. ledna 2021 do 24. února 2021. Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto úřední dny hotovostní platby nepřijímáme. 

Bezhotovostní platby od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Bezhotovostně na číslo účtu Městyse Švábenice 3022731/0100 Variabilní symbol: číslo domu poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny osoby a poplatky na čísle popisném.

Případnou výši celkové částky lze konzultovat na 517 365 602 nebo p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici. 


Svabenice_Znak_2D.png

Úřední hodiny: Z důvodu vyhlášených krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 je od 12. října 2020 Úřad městyse Švábenice otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 10:00 hodin do 15:00 hodin a ve středu od 13:00 hodin do 18:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. V naléhavých případech volejte telefonní čísla 517 365 622 nebo 733 642 423. 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Památky a osobnosti > JUDr. František Pokorný

JUDr. František Pokorný

Narodil se 1. 12. 1897 ve Švábenicích, ale pracoval od roku 1911 mimo své rodiště v Brně, v Londýně a v Praze. Byl samouk a své vzdělání si osvojil při stálém plném zaměstnání soukromým studiem. Maturitu složil na reálném gymnáziu v Praze roku 1923 a doktorátu práv dosáhl na Karlově univerzitě roku 1928. Znalost několika jazyků mu otevřela cestu do ciziny.

Za své služby u vyslanectví v Londýně přispíval hojně do četných anglických listů a periodik a byl též dopisovatelem několika českých deníků a odborných časopisů. Je spoluautorem první anglické knihy o republice, která vyšla roku 1923 v londýnském nakladatelství T. Fischer Undin Ltd. pod názvem J. Císař – F. Pokorný, The Czechoslovak Republik. Pro dělnické nakladatelství v Praze přeložil životopis prvního anglického dělnického premiéra J. R. MacDonalda od M. Hamiltonové, vydaný roku 1924.

pokorny.jpg

Po odchodu ze státní služby pracoval přes 30 let v obchodním odvětví hutního průmyslu, který zastupoval v několika domácích i mezinárodních organizacích. V letech 1948–1950 byl místopředsedou ocelářského výboru Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Po reorganizaci hutního průmyslu se stal předsedou resortní arbitrážní komise a později pracovníkem studijního oddělení.

 pokorny-navsteva.jpg

V roce 1958 odešel do důchodu, ale na žádost Státního nakladatelství technické literatury připravil ještě hutnickou a slévárenskou část Česko-anglického technického slovníku, který vyšel v roce 1963. Po skončení této práce se věnoval výhradně dějinám svého rodiště, jež dopsal roku 1968. Je autorem knihy Švábenice – Rod pánů ze Švábenic, vydané k 800. výročí založení obce Švábenice v roce 1970.

Veřejného uznání se mu dostalo roku 1936 zvolením za dopisujícího člena a roku 1947 za řádného člena Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění. Rodné Švábenice navštívil naposled v roce 1972.