Fulltextové vyhledávání

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

 


Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.

 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Popis úřadu a Matrika

Popis úřadu a Matrika

Obec jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba může vykonávat svou působnost buď bezprostředně občany nebo prostřednictvím svých orgánů.

Základním orgánem obce vykonávajícím samostatnou působnost je v České republice zastupitelstvo obce, volené občany v přímých volbách. O některých otázkách v samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvem volená rada obce jako výkonný orgán obce v samostatné působnosti. Zastupitelstvu obce nepřísluší rozhodovat v přenesené působnosti obce.

Přenesenou působnost vykonává v zásadě obecní úřad, některé úkoly státní správy mohou případně vykonávat komise obecní rady a tzv. zvláštní orgány.

Počet členů obecního zastupitelstva je určen zákonem o obcích v závislosti k počtu obyvatel obce.

Městys Švábenice volí patnáctičlenné zastupitelstvo.

Struktura úřadu


starosta
517 365 622
724 179 382
mestys@svabenice.cz
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.
místostarosta
517 365 622
777 105 042
tomas.svab@svabenice.cz 
Petra Jakešová
účetní
517 365 622
p.jakesova@svabenice.cz
Petra Smutná
pokladna, účetní
517 365 602
p.smutna@svabenice.cz
Renata Hanáková
matrikářka
517 365 622
r.hanakova@svabenice.cz

Zastupitelstvo a rada městyse

Zastupitelstvo městyse na svém ustavujícím zasedání zvolilo ze svého středu starostu, zástupce starosty a další tři členy, kteří společně tvoří radu městyse. 

Členové rady

Ing. Miroslav Hanulík
Mgr. Jana Straková, Ph.D.
Ing. Pavel Přecechtěl

Členové zastupitelstva

Ing. Stanislav Bureš
Pavel Derka
Božena Štolfová
Michal Hladký
Petra Jakešová
Pavel Judas
Bc. Jaroslav Látal
Petra Pištělková
Ing. Karel Přecechtěl
Tomáš Orel
Ing. Pavel Tvrdý

Výbory a komise

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce §117 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce §118 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.

Finanční výbor

  • předseda: Božena Štolfová
  • členové: Ing. Stanislav Bureš, Petra Pištělková

Kontrolní výbor

  • předseda: Ing. Karel Přecechtěl
  • členové: Pavel Judas, Pavel Derka

Komise

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce §122 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.

Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi §122 odst.5 Zákon č. 128/2000 Sb.

V tomto volebním období nebyla stanovena žádná komise.