Fulltextové vyhledávání

8. 4. Ema

Zítra: Dušan

Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019

Do 31.3.2020 je možné hlasovat pro nejlépe opravenou památku. Za náš městys je v soutěži socha Boha Otce před kostelem sv. Michaela archanděla.

 

Provoz Úřadu městyse

Budova úřadu městyse Švábenice včetně matriky je do odvolání uzavřena. Poplatky za komunální odpad, stočné a nájmy je možné platit pouze bezhotovostně. Informace na číslech 517 365 602, 517 365 622, 733 642 423 a email mestys@svabenice.cz

 

Informace k aktuálním opatřením onemocnění koronavirem COVID-19

Aktuální informace hledejte na těchto stránkách:

https://koronavirus.mzcr.cz

https://www.mvcr.cz

Informační linka v souvislosti s koronavirem Covid-19: 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

 

Nemocnice Vyškov

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru COVID-19 přijala Nemocnice Vyškov s platností od 19. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání následující opatření: 

Vstup do nemocnice bude pouze přes hlavní vrátnici areálu. Ostatní vstupy do areálu nemocnice a polikliniky jsou pro veřejnost uzavřeny.  U hlavní vrátnice je postaven červený stan HZS (dále jen STAN) sloužící k základnímu třídění pacientů. Pracovníky nemocnice zde bude všem pacientům odebrána základní epidemiologická anamnéza a změřena teplota. Dále budou pacienti postupovat dle pokynů personálu STANU. Pacienti bez kartičky, kterou obdrží ve STANU, nebudou v nemocnici dále ošetřeni. 

Motorizovaní pacienti mohou pouze na veřejná parkoviště před nemocnicí. Odůvodněné výjimky, např. urgentní porod, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti, včetně doprovodu budou vyhodnoceny pracovníky STANU. 

Provozní doba STANU:

Po-Pá    6:00-17:00 hodin

So-Ne    8:00-16:00 hodin

Mimo tuto dobu budou pacienti pracovníky vrátnice nasměrováni na LSPP nebo vyčleněnou ambulanci v nemocnici. Kantýna u vrátnice bude sloužit pouze pro zaměstnance nemocnice. Nikoliv pro veřejnost. Žádáme všechny spoluobčany, aby do areálu nemocnice nevstupovali bez roušky či jiné ochrany nosu a úst.

 

Aktuální situace ve Švábenicích

Doporučujeme všem registraci do našeho elektronického hlášení rozhlasu. Budete mít vždy aktuální informace. 

 rozhlas.pngodebirat.png androidplay.png appstore.png


Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.


Svabenice_Znak_2D.png

Městys Švábenice aktuálně nabízí k odkoupení pozemky v lokalitě "Zábraní" o výměře cca 1000 m². Ke stažení:pdf[2].pngpdf[2].pngpdf[2].png

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Památky a osobnosti > P. Jan Vyhlídal

P. Jan Vyhlídal

19. února 1911 se stal novým farářem ve Švábenicích P. Jan Vyhlídal, dosud farář v Lobodicích, významný buditel slezského lidu a známý hanácký spisovatel.

Narodil se 27. dubna 1861 v Hluchově na Konicku. Působil jako kooperátor 8 let v Jaktaři ve Slezsku, kde vyvíjel rozsáhlou buditelskou činnost zvláště šířením české literatury v ohrožených českých osadách v našem i Pruském Slezsku. Byl zakládajícím členem Matice opavské, činným členem různých menšinových spolků a autorem deseti knih, v nichž líčí těžký život lidu ve Slezsku. Literární činnosti zůstal věren i po odchodu ze Slezska na Hanou, které věnoval dalších 12 svazků, kromě četných článků v různých časopisech. Jeho sebrané spisy ilustroval akademický malíř Petr Pištělka, místní rodák. P. Vyhlídal odešel ze Švábenic 1. srpna 1926 do důchodu do Vyškova, kde zemřel 18. 6. 1937 jako čestný  kanovník kroměřížský. Jeho literární zásluhy zvláště ocenil univerzitní profesor Arne Novák z Brna.

vyhlidal.jpg

Pozůstatky P. Jana Vyhlídala ve Švábenicích

V osmdesátých letech dvacátého století dostali místní věřící informaci, že starý hřbitov ve Vyškově, kde byl P. Jan Vyhlídal pochován a na němž se už roky nepohřbívá, se má likvidovat a že je možné pozůstatky tam pohřbených přemístit na jiné hřbitovy. Zdejší farnost vděčně a uvědoměle vzpomíná na zdejšího zasloužilého a významného duchovního správce P. Jana Vyhlídala, hanáckého spisovatele, jak o tom svědčí i umělecké sgrafito zdejšího akademického malíře mistra Pištělky, umístěné na fasádě farní budovy u oken jeho pracovny: „Zde o Hanácích psal – Jan Vyhlídal“. Jelikož jeho rodiště Hluchov neprojevilo o něj zájem, bylo možno bez potíží přemístit jeho tělesné pozůstatky na náš hřbitov. Dne 17. 5. 1982 bylo požádáno na ONV Vyškov o převzetí pozůstatků a Okresní muzeum ve Vyškově ochotně a s uznalým povděkem přijalo tuto iniciativu švábenických občanů, neboť jak se vyjádřili veřejní činitelé, jde o osobnost společensky angažovanou a zasloužilou.

Pozůstatky byly 30. 9. 1982 za účasti vedoucího Muzea ve Vyškově PhDr. Františka Jordána na hřbitově ve Vyškově vyzvednuty a 1. října téhož roku před bohoslužbami večer za zemřelého duchovního správce ve farnosti, při nichž bylo vzpomenuto jeho bohaté kněžské, spisovatelské a národně buditelské činnosti, pietně uloženy v kněžském hrobě zdejších duchovních správců P. Mikulky a P. Tabáčka. K pomníku se jmény dříve zde pohřbených kněží byla přidána pamětní deska, na níž byl přenesen z původního náhrobku P. Vyhlídala ve Vyškově symbolický bronzový znak, vyjadřující výstižně jeho životní poslání a dílo. Uprostřed kalich s hostií, svědčící o věrnosti jeho kněžského srdce, a kolem lipová ratolest, vyjadřující jeho vlastenecké cítění, pero (ptačí brko) mluvící o jeho plodné spisovatelské činnosti. A to vše je ovinuté trnovou větévkou, symbolizující úděl každého věrného charakterního života. K tomu ještě bronzový nápis – Jan Vyhlídal, čestný kanovník, národní buditel slezský, spisovatel hanácký. Odpočívej v pokoji. * 1861 † 18. 9. 1937, k tomu připsáno – Ve Švábenicích 1911–1926.

vyhlidal2.jpg