Fulltextové vyhledávání

25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

Poplatky za komunální odpad, psa a stočné 2021

Výše poplatků:

komunální odpad 600 Kč na osobu
stočné 135 Kč na osobu
pes 80 Kč, každý další pes 150 Kč

 

Hotovostní platby od 4. ledna 2021 do 24. února 2021. Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto úřední dny hotovostní platby nepřijímáme. 

Bezhotovostní platby od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Bezhotovostně na číslo účtu Městyse Švábenice 3022731/0100 Variabilní symbol: číslo domu poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny osoby a poplatky na čísle popisném.

Případnou výši celkové částky lze konzultovat na 517 365 602 nebo p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici. 


Svabenice_Znak_2D.png

Úřední hodiny: Z důvodu vyhlášených krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 je od 12. října 2020 Úřad městyse Švábenice otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 10:00 hodin do 15:00 hodin a ve středu od 13:00 hodin do 18:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. V naléhavých případech volejte telefonní čísla 517 365 622 nebo 733 642 423. 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Památky a osobnosti > P. Jan Vyhlídal

P. Jan Vyhlídal

19. února 1911 se stal novým farářem ve Švábenicích P. Jan Vyhlídal, dosud farář v Lobodicích, významný buditel slezského lidu a známý hanácký spisovatel.

Narodil se 27. dubna 1861 v Hluchově na Konicku. Působil jako kooperátor 8 let v Jaktaři ve Slezsku, kde vyvíjel rozsáhlou buditelskou činnost zvláště šířením české literatury v ohrožených českých osadách v našem i Pruském Slezsku. Byl zakládajícím členem Matice opavské, činným členem různých menšinových spolků a autorem deseti knih, v nichž líčí těžký život lidu ve Slezsku. Literární činnosti zůstal věren i po odchodu ze Slezska na Hanou, které věnoval dalších 12 svazků, kromě četných článků v různých časopisech. Jeho sebrané spisy ilustroval akademický malíř Petr Pištělka, místní rodák. P. Vyhlídal odešel ze Švábenic 1. srpna 1926 do důchodu do Vyškova, kde zemřel 18. 6. 1937 jako čestný  kanovník kroměřížský. Jeho literární zásluhy zvláště ocenil univerzitní profesor Arne Novák z Brna.

vyhlidal.jpg

Pozůstatky P. Jana Vyhlídala ve Švábenicích

V osmdesátých letech dvacátého století dostali místní věřící informaci, že starý hřbitov ve Vyškově, kde byl P. Jan Vyhlídal pochován a na němž se už roky nepohřbívá, se má likvidovat a že je možné pozůstatky tam pohřbených přemístit na jiné hřbitovy. Zdejší farnost vděčně a uvědoměle vzpomíná na zdejšího zasloužilého a významného duchovního správce P. Jana Vyhlídala, hanáckého spisovatele, jak o tom svědčí i umělecké sgrafito zdejšího akademického malíře mistra Pištělky, umístěné na fasádě farní budovy u oken jeho pracovny: „Zde o Hanácích psal – Jan Vyhlídal“. Jelikož jeho rodiště Hluchov neprojevilo o něj zájem, bylo možno bez potíží přemístit jeho tělesné pozůstatky na náš hřbitov. Dne 17. 5. 1982 bylo požádáno na ONV Vyškov o převzetí pozůstatků a Okresní muzeum ve Vyškově ochotně a s uznalým povděkem přijalo tuto iniciativu švábenických občanů, neboť jak se vyjádřili veřejní činitelé, jde o osobnost společensky angažovanou a zasloužilou.

Pozůstatky byly 30. 9. 1982 za účasti vedoucího Muzea ve Vyškově PhDr. Františka Jordána na hřbitově ve Vyškově vyzvednuty a 1. října téhož roku před bohoslužbami večer za zemřelého duchovního správce ve farnosti, při nichž bylo vzpomenuto jeho bohaté kněžské, spisovatelské a národně buditelské činnosti, pietně uloženy v kněžském hrobě zdejších duchovních správců P. Mikulky a P. Tabáčka. K pomníku se jmény dříve zde pohřbených kněží byla přidána pamětní deska, na níž byl přenesen z původního náhrobku P. Vyhlídala ve Vyškově symbolický bronzový znak, vyjadřující výstižně jeho životní poslání a dílo. Uprostřed kalich s hostií, svědčící o věrnosti jeho kněžského srdce, a kolem lipová ratolest, vyjadřující jeho vlastenecké cítění, pero (ptačí brko) mluvící o jeho plodné spisovatelské činnosti. A to vše je ovinuté trnovou větévkou, symbolizující úděl každého věrného charakterního života. K tomu ještě bronzový nápis – Jan Vyhlídal, čestný kanovník, národní buditel slezský, spisovatel hanácký. Odpočívej v pokoji. * 1861 † 18. 9. 1937, k tomu připsáno – Ve Švábenicích 1911–1926.

vyhlidal2.jpg