Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2018

Úřední deska

Název Typ Vyvěšeno Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Rozpočtové opatření č. 6/2018 Oznámení 20/12/2018 Městys Švábenice Rozpočtové opatření Ing. Tomáš Šváb, ...
Schválený rozpočet PO 2019 Oznámení 10/12/2018 Městys Švábenice Schválený rozpočet PO 2019 Ing. Tomáš Šváb, ...
Střednědobý výhled PO 2020-2021 Oznámení 10/12/2018 Městys Švábenice Střednědobý výhled PO 2020-2021 Ing. Tomáš Šváb, ...
Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 10/12/2018 19/12/2018 Městys Švábenice Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Ing. Tomáš Šváb, ...
Návrh rozpočtu PO na rok 2019 Oznámení 20/11/2018 05/12/2018 Městys Švábenice Návrh rozpočtu PO na rok 2019 Ing. Tomáš Šváb, ...
Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2020-2021 Oznámení 20/11/2018 05/12/2018 Městys Švábenice Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2020 - 2021 Ing. Tomáš Šváb, ...
Záměr darování části pozemků oddělených geometrickým plánem č. 575-21/2017 - k.ú.Švábenice Oznámení 14/11/2018 19/12/2018 Městys Švábenice zamer_darovani.pdf Ing. Tomáš Šváb, ...
Schválené Rozpočtové opatření č. 5/2018 městyse Švábenice Oznámení 28/10/2018 Městys Švábenice RO č. 5/2018 Jiří Orel
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 23/10/2018 01/11/2018 Městys Švábenice Informace o konání ustavujícího zasedání Jiří Orel
Žádost o vyvěšení dokumentů k VŘ na úřední desce Oznámení 17/10/2018 14/11/2018 Úřad pro zast. státu Žádost Jiří Orel
Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 07/10/2018 06/11/2018 Městys Švábenice Výsledky voleb Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek za účelem provozování služeb a obchodu v budově č.p. 63. Oznámení 02/10/2018 24/10/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 4/2018 městyse Švábenice Oznámení 29/09/2018 Městys Švábenice RO č. 4/2018 Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat nemovitý majetek pozemek v k.ú. Švábenice p.č. 1070/4, p.č. 4079/2, p.č. 1070/5 a p.č. 1075/3 Oznámení 20/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat nemovitý majetek pozemek v k.ú. Švábenice p.č. 1070/3 Oznámení 20/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku čj. 203 Ex 34180/17-44 Oznámení 17/09/2018 30/10/2018 Exekutorský úřad Přerov Usnesení Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí v městysi Švábenice Oznámení 17/09/2018 08/10/2018 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Oznámení 13/09/2018 14/11/2018 Úřad pro zast. státu Výzva ředitele, Seznam nemovitostí Jiří Orel
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Oznámení 06/09/2018 08/10/2018 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Program 19. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 04/09/2018 12/09/2018 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. st. 275/2 za část pozemek p.č. st. 275/1 v k.ú. Švábenice s doplatkem Oznámení 24/08/2018 13/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. st. 275/2 v k.ú. Švábenice Oznámení 24/08/2018 13/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. 3950/13 za část pozemku p.č. st. 200/1 v k.ú. Švábenice Oznámení 23/08/2018 13/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3950/37 v k.ú. Švábenice Oznámení 23/08/2018 13/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. 3950/13 za pozemek p.č. 1105/95 v k.ú. Švábenice s doplatkem Oznámení 23/08/2018 13/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek za účelem provozování služeb a obchodu v budově č.p. 63. Oznámení 22/08/2018 26/09/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Oznámení 20/08/2018 08/10/2018 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle Jiří Orel
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Oznámení 15/08/2018 12/09/2018 Úřad pro zast. státu Oznámení Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Oznámení 06/08/2018 08/10/2018 Městys Švábenice Stanovení počtu členů Jiří Orel
Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu Oznámení 01/08/2018 30/09/2018 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Informace pro občany k volbám do zastupitelstev obcí Oznámení 17/07/2018 08/10/2018 MěÚ. Ivanovice na Hané Informace k volbám Jiří Orel
Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městyse Švábenice pro volební období 2018-2022 Oznámení 11/07/2018 08/10/2018 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 11/07/2018 30/07/2018 Mě.Ú. Vyškov, odbor dopravy Veřejná vyhláška Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2018 městyse Švábenice Oznámení 09/07/2018 Městys Švábenice RO č. 3/2018 Jiří Orel
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 04/07/2018 22/07/2018 MO-sekce dozoru a kontroly Návrh opatření obecné povahy Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 18/06/2018 28/06/2018 DSO Iv. brána Pozvánka Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 2/2018 městyse Švábenice Oznámení 17/06/2018 Městys Švábenice RO č. 2/2018 Jiří Orel
Schválený Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2017 Oznámení 17/06/2018 Městys Švábenice Závěrečný účet 2017 Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017 Oznámení 12/06/2018 28/06/2018 DSO Iv. brána Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jiří Orel
Program 18. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 01/06/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Oznámení 23/05/2018 13/06/2018 DSO Iv. brána Jmenování pověřence Jiří Orel
Návrh Závěrečného účtu městyse Švábenice za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městyse Švábenice Oznámení 18/05/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Závěrečný účet 2017, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 Jiří Orel
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Veřejná vyhláška 18/05/2018 18/06/2018 Mě.Ú. Vyškov, odbor dopravy Oznámení Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat pozemek p.č. 3950/42 v k.ú. Švábenice Oznámení 10/05/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3950/5 v k.ú. Švábenice Oznámení 10/05/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit část pozemku p.č. 956/1 za část pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Švábenice s doplatkem Oznámení 10/05/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice Oznámení 10/05/2018 13/06/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Oznámení o zveřejnění Oznámení 10/05/2018 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu Oznámení 02/05/2018 31/07/2018 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Oznámení 02/05/2018 30/05/2018 Úřad pro zast. státu Ortofotomapa, Podmínky VŘ, Výpis LV, Nabídka PO, Oznámení o výběrovém řízení, Informace, Kupní smlouva, Nabídka FO Jiří Orel
Veřejná vyhláška č. j. 2216519/18/3000-11460-705400 - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2018, včetně příloh Veřejná vyhláška 26/04/2018 01/06/2018 FÚ pro JmK Brno Veřejná vyhláška Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 1/2018 městyse Švábenice Oznámení 11/04/2018 Městys Švábenice RO č. 1/2018 Jiří Orel
Schválený rozpočet DSO Ivanovická brána na rok 2018 a schválený Střednědobý výhled DSO Ivanovická brána na léta 2019-2020 Oznámení 04/04/2018 DSO Iv. brána Rozpočet 2018 a St. výhled 2019-2020 Jiří Orel
Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 8/2018 Oznámení 25/03/2018 Městys Švábenice Smlouva Jiří Orel
Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 7/2018 Oznámení 20/03/2018 Městys Švábenice Smlouva Jiří Orel
Schválený rozpočet městyse Švábenice na rok 2018 Oznámení 14/03/2018 Městys Švábenice Rozpočet 2018 Jiří Orel
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Švábenice 2019-2020 Oznámení 14/03/2018 Městys Švábenice Střednědobý výhled 2019-2020 Jiří Orel
Program 17. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 05/03/2018 13/03/2018 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Oznámení 02/03/2018 13/09/2018 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí, Výzva ředitele Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 28/02/2018 21/03/2018 DSO Iv. brána Pozvánka Jiří Orel
Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2018 Oznámení 22/02/2018 14/03/2018 Městys Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2018 Jiří Orel
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Švábenice 2019 - 2020 Oznámení 22/02/2018 14/03/2018 Městys Švábenice Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat části pozemku p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 22/02/2018 13/03/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 22/02/2018 13/03/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3985 a pozemek p.č. 47/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 22/02/2018 13/03/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3950/37 v k.ú. Švábenice Ostatní 22/02/2018 13/03/2018 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Ivanovická brána Oznámení 15/02/2018 21/03/2018 DSO Iv. brána Návrh rozpočtu Jiří Orel
Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu Oznámení 07/02/2018 01/05/2018 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Usnesení čj. 030 Ex 4384/11-244 o provedení elektronické dražby Ostatní 31/01/2018 16/03/2018 Ex. úřad Brno Usnesení Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky v městysi Švábenice Oznámení 16/01/2018 29/01/2018 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání volby Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 8/2017 městyse Švábenice Oznámení 08/01/2018 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 8/2017 Jiří Orel
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019-2020 Oznámení 21/12/2017 31/12/2018 ZŠ a MŠ Švábenice Návrh střednědobého výhledu 2019-2020 Jiří Orel
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 Oznámení 21/12/2017 31/12/2018 ZŠ a MŠ Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2018 Jiří Orel
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019-2020 Oznámení 21/12/2017 31/12/2018 ZŠ a MŠ Švábenice Schválený střednědobý výhled 2019-2020 Jiří Orel
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 Oznámení 21/12/2017 31/12/2018 ZŠ a MŠ Švábenice Schválený rozpočet na rok 2018 Jiří Orel
Rozpočet městyse Švábenice pro rok 2018 - rozpočtové provizorium Oznámení 17/12/2017 14/03/2018 Městys Švábenice Rozpočtové provizorium Jiří Orel
Opatření obecné povahy ze dne 11.12.2017, čj. JMK 174477/2017 Oznámení 17/12/2017 08/01/2018 Kat. úřad JmK, odbor živ. pr. Opatření obecné povahy Jiří Orel
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta konanou ve dnech 12. - 13.1.2018 Oznámení 15/12/2017 29/01/2018 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky v městysi Švábenice Oznámení 13/11/2017 16/01/2018 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání volby Jiří Orel
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 Oznámení 13/11/2017 29/01/2018 Městys Švábenice Jmenování zapisovatele Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise Oznámení 13/11/2017 29/01/2018 Městys Švábenice Stanovení min. počtu členů Jiří Orel
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Oznámení 13/11/2017 29/01/2018 Městys Švábenice Poskytnutí informace Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 7/2017 městyse Švábenice Oznámení 03/11/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 7/2017 Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Oznámení 06/10/2017 02/03/2018 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí, Výzva ředitele Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 6/2017 městyse Švábenice Oznámení 24/09/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 6/2017 Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 5/2017 městyse Švábenice Oznámení 27/08/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 5/2017 Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 4/2017 městyse Švábenice Oznámení 13/07/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 4/2017 Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2017 městyse Švábenice Oznámení 15/06/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 3/2017 Jiří Orel
Schválený Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2016 Oznámení 15/06/2017 17/06/2018 Městys Švábenice Závěrečný účet 2016 Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 2/2017 městyse Švábenice Oznámení 18/05/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 2/2017 Jiří Orel
Schválené Rozpočtové opatření č. 1/2017 městyse Švábenice Oznámení 04/05/2017 14/03/2018 Městys Švábenice RO č. 1/2017 Jiří Orel
Schválený rozpočet DSO Ivanovická brána na rok 2017 Oznámení 03/04/2017 04/04/2018 DSO Iv. brána Rozpočet 2017 Jiří Orel
Střednědobý rozpočtový výhled DSO Ivanovická brána na roky 2018-2020 Oznámení 03/04/2017 04/04/2018 DSO Iv. brána Střednědobý výhled Jiří Orel
Schválený rozpočet městyse Švábenice na rok 2017 Oznámení 02/04/2017 14/03/2018 Městys Švábenice Rozpočet 2017 Jiří Orel
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Švábenice 2018-2019 Oznámení 02/04/2017 14/03/2018 Městys Švábenice Střednědobý výhled 2018-2019 Jiří Orel