Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2016

Úřední deska

Název Typ Vyvěšeno Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Exekuční příkaz čj. 103 Ex 14808/11-126 Ostatní 23/12/2016 16/01/2017 Ex. úřad Přerov Exekuční příkaz Jiří Orel
Usnesení čj. 203 Ex 14808/11-215 o provedení elektronické dražby Ostatní 23/12/2016 16/01/2017 Ex. úřad Přerov Usnesení Jiří Orel
Rozhodnutí, stavební povolení ke stavbě vodního díla "ROZŠÍŘENÍ SV VYŠKOV II. ETAPA VĚTEV ŠVÁBENICKÁ 1. STAVBA" Veřejná vyhláška 12/12/2016 27/12/2016 MěÚ Vyškov, odbor živ. prost. Veřejná vyhláška Jiří Orel
Program 11. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 06/12/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat části pozemku p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 23/11/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit části pozemku p.č. 3950/5 a dále směnit část pozemku p.č. 180/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 23/11/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 23/11/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. PK 3950/1, dále pak prodat pozemek p.č. 3950/4 a prodat část pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Švábenice Ostatní 23/11/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat části pozemku p.č. PK 907/38 a PK 907/39 v k.ú. Švábenice Ostatní 23/11/2016 14/12/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Švábenice za období 11/2012-11/2016 Veřejná vyhláška 14/11/2016 15/12/2016 MěÚ Vyškov, odbor úz. pl. a ro Návrh zprávy, Veřejná vyhláška Jiří Orel
Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu Oznámení 02/11/2016 31/01/2017 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Oznámení o zahájení řízení "ROZŠÍŘENÍ SV VYŠKOV II. ETAPA VĚTEV ŠVÁBENICKÁ 1. STAVBA" Veřejná vyhláška 01/11/2016 18/11/2016 MěÚ Vyškov, odbor živ. prost. Oznámení Jiří Orel
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 20/10/2016 12/12/2016 KÚ JmK Odbor úz.pl. a st. řádu Opatření obecné povahy Jiří Orel
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Švábenice Veřejná vyhláška 10/10/2016 25/10/2016 MěÚ Vyškov, odbor úz. pl. a ro Veřejná vyhláška.pdf, Opatření obecné povahy.pdf, Textová část.pdf, Základní členění území.pdf, Hlavní výkres.pdf, Koncepce dopr. a tech. infrastruktury.pdf, Koordinační výkres.pdf, Koordinační výkres-výřez.pdf, Zábory zem. půdy.pdf Jiří Orel
Program 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 26/09/2016 04/10/2016 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat části pozemku p.č. PK 904/11 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/09/2016 04/10/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit části pozemků p.č. PK 3936 a p.č. PK 3937 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/09/2016 04/10/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Ostatní 11/09/2016 13/03/2017 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí, Výzva ředitele Jiří Orel
Program 9. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 30/08/2016 08/09/2016 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Výzva k podání nabídky na dodávku "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Švábenice" Ostatní 18/08/2016 10/09/2016 Městys Švábenice Výzva Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3920/1 a část pozemku p.č. 56 v k.ú. Švábenice Ostatní 18/08/2016 07/09/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Švábenice Veřejná vyhláška 10/08/2016 21/09/2016 MěÚ Vyškov, odbor úz. pl. a ro Veřejná vyhláška, Textová část, Základní členění území, Hlavní výkres, Koncepce dopravní a tech. infrastruktury, Koordinační výkres, Koordinační výkres-výřez, Zábory zem. půdy Jiří Orel
Rozhodnutí o umístění stavby "ROZŠÍŘENÍ SV VYŠKOV II. ETAPA VĚTEV ŠVÁBENICKÁ 1. STAVBA" Ostatní 10/08/2016 10/09/2016 MěÚ Vyškov, stavební úřad Rozhodnutí o umístění stavby Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Oznámení 08/08/2016 10/10/2016 Úřad městyse Švábenice Stanovení min. počtu členů Jiří Orel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Oznámení 08/08/2016 10/10/2016 Úřad městyse Švábenice Informace o počtu a sídle vol. okrsků Jiří Orel
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Oznámení 08/08/2016 10/10/2016 Úřad městyse Švábenice Jmenování zapisovatele Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Oznámení 08/08/2016 10/10/2016 Úřad městyse Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška 15/07/2016 01/08/2016 Úřad městyse Švábenice Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Oznámení 01/07/2016 01/08/2016 MěÚ Vyškov, stavební úřad Oznámení Jiří Orel
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška 29/06/2016 14/07/2016 Úřad městyse Švábenice Veřejná vyhláška Jiří Orel
Usnesení o ustanovení opatrovníka Ostatní 29/06/2016 14/07/2016 Úřad městyse Švábenice Usnesení Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 16/06/2016 28/06/2016 DSO Iv. brána Pozvánka Jiří Orel
Schválený rozpočet městyse Švábenice na rok 2016, Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 městyse Švábenice Oznámení 12/06/2016 15/06/2017 Městys Švábenice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, Rozpočet městyse Švábenice na rok 2016, Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2015 Jiří Orel
Usnesení o provedení elektronické dražby nemovitých věcí čj. 120 EX 223/12-77 Ostatní 12/06/2016 16/09/2016 Ex. úřad Klatovy Dražební vyhláška Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Ostatní 10/06/2016 26/06/2016 DSO Iv. brána Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání Jiří Orel
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z Oznámení 05/06/2016 10/09/2016 Min. živ. prostředí Opatření obecné povahy, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5 Jiří Orel
Program 8. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 30/05/2016 07/06/2016 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 městyse Švábenice Oznámení 19/05/2016 07/06/2016 Městys Švábenice Závěrečný účet 2015, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit část pozemků p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/05/2016 07/06/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/05/2016 07/06/2016 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek - pohostinství V Bráně Oznámení 09/05/2016 02/06/2016 Městys Švábenice Záměr-pohostinství V Bráně Jiří Orel
Veřejná vyhláška č. j. 2096684/16/3000-11460-705400 - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2016, včetně příloh Veřejná vyhláška 28/04/2016 12/06/2016 FÚ pro JmK Brno Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad úz. rozvoje Jih. kraje a Vyh. vlivů Zásad úz. rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška 26/04/2016 19/05/2016 KÚ JmK Odbor úz.pl. a st. řádu Oznámení Jiří Orel
Oznámení o možnosti nahlížení do návrhu Změny č. 1 územního plánu Švábenice Veřejná vyhláška 05/04/2016 06/05/2016 MěÚ Vyškov, odbor úz. pl. a ro Oznámení veřejnou vyhláškou o možnosti nahlížení do návrhu ÚP č. 1, Textová část výrok+odůvodnění, Zábory zemědělské půdy, Výkres základního členění území, Koordinační výkres-výřez, Hlavní výkres, Koncepce dop. a tech. infrastruktury, Koordinační výkres Jiří Orel
Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 8/2016 Oznámení 21/03/2016 Městys Švábenice Smlouva Jiří Orel
Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 7/2016 Oznámení 21/03/2016 Městys Švábenice Smlouva Jiří Orel
Schválený rozpočet městyse Švábenice na rok 2016 Oznámení 21/03/2016 12/06/2016 Městys Švábenice Rozpočet 2016 Jiří Orel
Návrh rozpočtu na rok 2016 - DSO Ivanovická brána Oznámení 10/03/2016 17/04/2016 DSO Iv. brána Návrh rozpočtu Jiří Orel
Program 7. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 26/02/2016 08/03/2016 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Usnesení o provedení další elektronické dražby (dražební vyhláška) čj. 030 EX 4384/11-162 Ostatní 25/02/2016 19/05/2016 Ex. úřad Brno-město Dražební vyhláška Jiří Orel