Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2015

Úřední deska

Název Typ Vyvěšenoikona řazení Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Oznámení 01/12/2011 05/01/2012 Městys Švábenice zamer1122011.pdf Mgr. Petr Jordán
Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2011 Veřejná vyhláška 05/12/2011 05/01/2012 Městys Švábenice vyhlaska5122011.pdf Mgr. Petr Jordán
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Oznámení 15/12/2011 10/01/2012 Městys Švábenice zamer15122011.pdf Mgr. Petr Jordán
Rozhodnutí o zrušení pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře Oznámení 15/12/2011 05/01/2012 MěÚ Vyškov, odbor živ. prost. rozhodnuti15122011.pdf Mgr. Petr Jordán
Usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora Veřejná vyhláška 15/12/2011 31/01/2012 Exekutorský úřad Brno vyhlaska15122011.pdf Mgr. Petr Jordán
Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška 21/12/2011 31/01/2012 KÚ JmK, odbor živ. prostr. vyhlaska21122011.pdf Mgr. Petr Jordán
6. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader. Ostatní 05/01/2012 19/02/2012 MAS společná cesta vyhlaska512012.pdf Jiří Orel
Program 7. zasedání ZM Švábenice. Veřejná vyhláška 05/01/2012 13/01/2012 Městys Švábenice program7zm.pdf Jiří Orel
Informace o termínu výběru poplatků za komunální odpad ze psů a poplatek ze stočného v roce 2012. Oznámení 08/01/2012 20/02/2012 Městys Švábenice poplatekstocne2012.pdf, poplatekodpadapsu2012.pdf Jiří Orel
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Veřejná vyhláška 12/01/2012 31/01/2012 Městys Švábenice vyhlaska1212012.pdf Jiří Orel
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje III". Veřejná vyhláška 13/02/2012 28/03/2012 Městys Švábenice vyhlaska1322012.pdf Jiří Orel
Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2012 Veřejná vyhláška 20/02/2012 12/03/2012 Městys Švábenice rozpocet_mestys_svabenice__2012.pdf Jiří Orel
Program 8. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 01/03/2012 12/03/2012 Městys Švábenice program_zm_9.3.2012.pdf Jiří Orel
Návrh rozpočtu DSO na rok 2012 Veřejná vyhláška 08/03/2012 28/03/2012 Městys Švábenice navrh_rozpoctu_dso_na_rok_2012.pdf Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Veřejná vyhláška 14/03/2012 28/03/2012 Městys Švábenice pozvanka_na_valnou_hromadu.pdf Jiří Orel
Program 9. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice. Veřejná vyhláška 20/03/2012 28/03/2012 Městys Švábenice program_9._zasedani_zm_svabenice.pdf Jiří Orel
Vyhláška o zvýšeném nebezpečí vzniku požáru. Veřejná vyhláška 24/03/2012 13/04/2012 Městys Švábenice vyhlaska_o_zvysenem_nebezpeci_vzniku_pozaru.pdf Jiří Orel
Vyhláška o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Veřejná vyhláška 12/04/2012 02/05/2012 Městys Švábenice vyhlaska_o_odvolani_doby_zvyseneho_nebezpeci_vzniku_pozaru.pdf Jiří Orel
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání. Veřejná vyhláška 06/05/2012 23/05/2012 Městys Švábenice vyhlaska_6.5._2012.pdf Jiří Orel
Rozhodnutí č. 7/2/2012 Veřejná vyhláška 23/05/2012 11/06/2012 Městys Švábenice vyhlaska_23.5._2012.pdf Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Veřejná vyhláška 24/05/2012 15/06/2012 Městys Švábenice zamer_mestyse.pdf Jiří Orel
Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2011 Veřejná vyhláška 25/05/2012 18/06/2012 Městys Švábenice Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2011 Jiří Orel
Stanovisko k návrhu koncepce "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JmK 2020" Veřejná vyhláška 25/05/2012 11/06/2012 Městys Švábenice Stanovisko k návrhu koncepce Jiří Orel
Veřejná vyhláška číslo jednací 64611/12/341910708965 o uložení písemnosti Veřejná vyhláška 07/06/2012 08/07/2012 FÚ Vyškov Veřejná vyhláška 7.6. 2012 Jiří Orel
Program 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 07/06/2012 18/06/2012 Městys Švábenice Program 10. ZM Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2011, zpráva auditora o výsledcích hospodaření svazku obcí a pozvánka na jednání valné hromady Veřejná vyhláška 11/06/2012 08/07/2012 Svazek obcí Ivanovická brána Závěrečný účet, zpráva auditora a pozvánka Jiří Orel
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Veřejná vyhláška 15/06/2012 08/07/2012 Městys Švábenice vyhlaska_15.6._2012.pdf Jiří Orel
Dražební vyhláška Spis. zn. 24E 292/2008-36 Veřejná vyhláška 20/06/2012 18/07/2012 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Rozhodnutí č. 10/2/2012 o umístění stavby Veřejná vyhláška 25/07/2012 13/08/2012 Městys Švábenice Rozhodnutí stavebního úřadu Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise Veřejná vyhláška 10/08/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Stanovení min. počtu členů okrskové komise Jiří Orel
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Veřejná vyhláška 24/08/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Počet a sídlo volebních okrsků Jiří Orel
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 Veřejná vyhláška 24/08/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Jmenování zapisovatele Jiří Orel
Program 11. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 01/09/2012 13/09/2012 Městys Švábenice Program 11. ZM Jiří Orel
Dražební vyhláška Spis. zn. 24E 292/2008-50 Veřejná vyhláška 03/09/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva JmK v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 26/09/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Oznámení o době a místě voleb do JmK Jiří Orel
Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu Veřejná vyhláška 02/11/2012 14/12/2012 Městys Švábenice Oznámení o výkonu mapovacích prací Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek - pohostinství V Bráně Veřejná vyhláška 02/11/2012 20/12/2012 Městys Švábenice Záměr pohostinství V Bráně Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Veřejná vyhláška 02/11/2012 28/11/2012 Městys Švábenice Záměr městyse - Osmek Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise Veřejná vyhláška 12/11/2012 28/01/2013 Městys Švábenice Stanovení min. počtu členů okrskové komise Jiří Orel
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti čj. 103 Ex 14808/11-100 Veřejná vyhláška 21/11/2012 06/01/2013 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení čj. 381/2012 Veřejná vyhláška 25/11/2012 14/12/2012 Městys Švábenice Oznámení zahájení řízení Jiří Orel
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Veřejná vyhláška 26/11/2012 28/01/2013 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle volebních okrsků Jiří Orel
Program 12. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 29/11/2012 10/12/2012 Městys Švábenice Program 12. ZM Jiří Orel
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Veřejná vyhláška 10/12/2012 03/01/2013 Městys Švábenice Obecně závazná vyhláška č. 1-2012 Jiří Orel
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky. Veřejná vyhláška 13/12/2012 16/01/2013 Městys Švábenice Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise Jiří Orel
Informace FÚ ve Vyškově k organizačním změnám v daňové správě a dani z nemovitosti od 1.1. 2013 Veřejná vyhláška 14/12/2012 05/06/2013 Městys Švábenice Informace FÚ ve Vyškově ke změnám od 1.1. 2013 Jiří Orel
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Veřejná vyhláška 17/12/2012 09/01/2013 Městys Švábenice Výzva k podání nabídky Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 27/12/2012 16/01/2013 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR Jiří Orel
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Veřejná vyhláška 04/01/2013 30/01/2013 Městys Švábenice Výzva k podání nabídky Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 16/01/2013 28/01/2013 Městys Švábenice Oznamení o době a místě konání voleb Jiří Orel