Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2015

Úřední deska

Název Typ Vyvěšeno Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Veřejná vyhláška 10/12/2015 10/01/2016 Městys Švábenice Vyhláška č. 2/2015 Jiří Orel
Program 6. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 01/12/2015 09/12/2015 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Ostatní 26/11/2015 24/02/2016 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí, Výzva generálního ředitele ÚZSVM Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/11/2015 09/12/2015 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. PK 3803/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 19/11/2015 09/12/2015 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Dražební vyhláška o elektrincké dražbě čj. 124 EX 12714/14-106 Ostatní 13/11/2015 05/02/2016 Ex. úřad Litoměřice Dražební vyhláška Jiří Orel
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci čj. 103 EX 09542/11-85 Ostatní 16/10/2015 04/12/2015 Ex. úřad Přerov Dražební vyhláška Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Ostatní 06/09/2015 26/11/2015 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí Jiří Orel
Program 5. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 04/09/2015 15/09/2015 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 123 EX 297/06-34 Ostatní 12/08/2015 04/10/2015 Ex. úřad Břeclav Dražební vyhláška Jiří Orel
Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva Oznámení 09/08/2015 19/11/2015 JmK odbor regionálního rozvoje Informace o přípravě projektu Jiří Orel
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Švábenice Veřejná vyhláška 20/07/2015 21/08/2015 MěÚ Vyškov, odbor úz. pl. Situační schéma, Veřejná vyhláška Jiří Orel
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. Veřejná vyhláška 20/07/2015 04/10/2015 MŽP, odbor ochrany ovzduší Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy, Program zlepšování kvality ovzduší Jiří Orel
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejná vyhláška 26/06/2015 14/07/2015 MěÚ Vyškov, odbor dopravy Veřejná vyhláška Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 26/06/2015 05/07/2015 Svazek obcí Iv. brána Pozvánka Jiří Orel
Veřejná vyhláška Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy čj. MV 16928/2015 OD Veřejná vyhláška 26/06/2015 14/07/2015 MěÚ Vyškov, odbor dopravy Veřejná vyhláška Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2014, zpráva auditora o výsledcích hospodaření svazku obcí Ostatní 15/06/2015 05/07/2015 DSO Iv. brána Závěrečný účet a zpráva auditora Jiří Orel
Výzva k podání nabídek - "Zavedení separace BRO v městysi Švábenice" Oznámení 12/06/2015 29/06/2015 Městys Švábenice Výzva k podání nabídek Jiří Orel
Výzva k podání nabídky - "Kulturní dům Švábenice-rekonstrukce ÚT, ZTI, přípojky plynu a vody" Oznámení 10/06/2015 26/06/2015 Městys Švábenice Výzva k podání nabídky Jiří Orel
Výzva k podání nabídek - "Energetické úspory na KD pro městys Švábenice", včetně dodatečné informace č. 1 Oznámení 09/06/2015 07/07/2015 Městys Švábenice Výzva k podání nabídek, včetně informace č. 1 Jiří Orel
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby Oznámení 09/06/2015 27/04/2016 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení 09/06/2015 27/04/2016 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Program 4. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 05/06/2015 16/06/2015 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 24/05/2015 15/06/2015 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 24/05/2015 15/06/2015 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit části pozemků p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice Ostatní 24/05/2015 15/06/2015 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Ostatní 11/05/2015 06/09/2015 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí Jiří Orel
Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu Oznámení 06/05/2015 04/08/2015 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva stanovení místní úpravy provozu Veřejná vyhláška 05/05/2015 27/05/2015 MěÚ Vyškov, odbor dopravy Veřejná vyhláška Jiří Orel
Veřejná vyhláška Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy čj. MV 16928/2015 OD Veřejná vyhláška 29/04/2015 24/05/2015 MěÚ Vyškov Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení o výměně stávajících izolátorových závěsů za nové, vedení VVN V251/252, 220 kV Oznámení 28/04/2015 24/05/2015 GA Energo technik Oznámení Jiří Orel
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jihomoravského kraje čj. 2240091/15/3000-11460-705400 Veřejná vyhláška 28/04/2015 09/06/2015 FÚ JmK Brno Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Veřejná vyhláška 04/04/2015 23/06/2015 Min. zemědělství Seznam obcí v povodí Dunaje, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy Jiří Orel
Návrh Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška 24/03/2015 05/05/2015 KÚ JmK Oznámení Jiří Orel
Schválený rozpočet městyse Švábenice na rok 2015, Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse Švábenice Oznámení 18/03/2015 12/06/2016 Městys Švábenice Rozpočet 2015, Závěrečný účet 2014 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 Jiří Orel
Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2015 Veřejná vyhláška 18/03/2015 08/04/2015 Městys Švábenice Vyhláška č. 1/2015 Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 12/03/2015 24/03/2015 Městys Švábenice Pozvánka Jiří Orel
Návrh rozpočtu na rok 2015 - DSO Ivanovická brána Oznámení 12/03/2015 24/03/2015 Městys Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2015 Jiří Orel
Program 3. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 06/03/2015 16/03/2015 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Usnesení, dražební rok spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci, dražební vyhláška čj. 030 EX 4384/11-129 Veřejná vyhláška 27/02/2015 05/05/2015 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2015 Oznámení 27/02/2015 16/03/2015 Městys Švábenice Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2015 Jiří Orel
Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2014 Oznámení 27/02/2015 16/03/2015 Městys Švábenice Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2014 Jiří Orel
Program městyse Švábenice pro poskytování dotací z rozpočtu městyse v roce 2015 Ostatní 19/02/2015 24/05/2015 Městys Švábenice Program městyse Švábenice Jiří Orel
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.2. 2015 Oznámení 14/02/2015 27/02/2015 Městys Švábenice Oznámení o přerušení dodávky el. energie Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce Ostatní 09/02/2015 11/05/2015 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí Jiří Orel
Nabídka pozemků k pronájmu Oznámení 06/02/2015 24/05/2015 Státní pozemkový úřad Nabídka pronájmu Jiří Orel
Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" Ostatní 11/01/2015 19/02/2015 Městys Švábenice Posouzení vlivů Jiří Orel
Usnesení o provedení další elektronické dražby, dražební vyhláška čj. 030 EX 4384/11-121 Ostatní 11/01/2015 27/02/2015 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Ivanovická brána, s.o. - Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Oznámení 07/01/2015 21/01/2015 Městys Švábenice Pozvánka Jiří Orel
Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 09/12/2014 18/12/2014 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel