Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2014

Úřední deska

Název Typ Vyvěšeno Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 09/12/2014 18/12/2014 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice směnit část pozemku p.č. 3989 v k.ú. Švábenice Ostatní 27/11/2014 17/12/2014 Městys Švábenice Záměr městyse Švábenice Jiří Orel
Nabídka pozemků k propachtování nebo pronájmu Veřejná vyhláška 05/11/2014 03/01/2015 Městys Švábenice Nabídka pozemků Jiří Orel
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 27/10/2014 07/11/2014 Městys Švábenice Informace o konání ustavujícího zasedání Jiří Orel
Žádost o vyvěšení seznamu neznámého vlastníka na úřední sesce Ostatní 09/10/2014 Úřad pro zast. státu Seznam nemovitostí Jiří Orel
Nařízení městyse Švábenice č. 1/2014 - Tržní řád Veřejná vyhláška 01/10/2014 21/10/2014 Městys Švábenice Tržní řád Jiří Orel
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Oznámení 18/09/2014 20/10/2014 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Dražební vyhláška čj. 103 EX 11357/12-111 Veřejná vyhláška 18/09/2014 27/11/2014 Ex. úřad Přerov Dražební vyhláška Jiří Orel
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejná vyhláška 06/09/2014 30/09/2014 MěÚ Vyškov odbor dopravy Stanovení místní úpravy Jiří Orel
Program 19. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 13/08/2014 25/08/2014 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí Ostatní 11/08/2014 13/10/2014 Městys Švábenice Stanovení počtu členů Jiří Orel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí Oznámení 11/08/2014 13/10/2014 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí Oznámení 11/08/2014 13/10/2014 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí Ostatní 11/08/2014 13/10/2014 Městys Švábenice Jmenování zapisovatele Jiří Orel
Nabídka pozemků k propachtování nebo pronájmu Veřejná vyhláška 06/08/2014 04/11/2014 Městys Švábenice Nabídka pozemků Jiří Orel
Dražební vyhláška čj. 102 EX 00450/10-061 Veřejná vyhláška 27/07/2014 04/10/2014 Ex. úřad Ostrava Dražební vyhláška Jiří Orel
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 19/07/2014 13/10/2014 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu Veřejná vyhláška 15/07/2014 11/08/2014 MěÚ Vyškov odbor dopravy Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Veřejná vyhláška 06/07/2014 27/07/2014 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Seznam obcí pod pověřeným obecním úřadem - Městským úřadem v Ivanovicích na Hané Veřejná vyhláška 01/07/2014 13/10/2014 MěÚ Ivanovice na Hané Seznam obcí Jiří Orel
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin Veřejná vyhláška 25/06/2014 13/10/2014 MěÚ Ivanovice na Hané Zveřejnění počtu hlasů Jiří Orel
Nařízení Města Vyškova č. 3/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Veřejná vyhláška 24/06/2014 03/01/2015 Město Vyškov Nařízení Jiří Orel
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Veřejná vyhláška 22/06/2014 27/07/2014 Městys Švábenice Oznámení Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Veřejná vyhláška 12/06/2014 01/07/2014 Městys Švábenice Pozvánka Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2013, zpráva auditora o výsledcích hospodaření svazku obcí Veřejná vyhláška 09/06/2014 01/07/2014 Městys Švábenice Závěrečný účet a zpráva auditora Jiří Orel
Program 18. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 18/05/2014 26/05/2014 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2013 Veřejná vyhláška 07/05/2014 27/05/2014 Městys Švábenice Závěrečný účet za rok 2013 Jiří Orel
Nabídka pozemků k propachtování nebo pronájmu Veřejná vyhláška 07/05/2014 05/08/2014 Státní pozemkový úřad Nabídka pozemků Jiří Orel
Informace Finančního úřadu Jihomoravského kraje k dani z nemovitých věcí na rok 2014 Veřejná vyhláška 29/04/2014 30/06/2014 FÚ JmK Informace FÚ Jiří Orel
Výzva občanům - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Veřejná vyhláška 26/03/2014 UZSVM pracoviště Brno Výzva občanům Jiří Orel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24.5. 2014 Veřejná vyhláška 21/03/2014 26/05/2014 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle volebních okrsků Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu Veřejná vyhláška 21/03/2014 26/05/2014 Městys Švábenice Stanovení minimálního počtu členů komise Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Veřejná vyhláška 21/03/2014 26/05/2014 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Návrh rozpočtu na rok 2014 - DSO Ivanovická brána Veřejná vyhláška 04/03/2014 26/03/2014 Městys Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2014 Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2013 Veřejná vyhláška 04/03/2014 26/03/2014 Městys Švábenice Závěrečný účet za rok 2013 Jiří Orel
Exekuční příkaz čj. 018 EX 00008/07-073 Veřejná vyhláška 28/02/2014 20/04/2014 EX. úřad Prostějov Dražební vyhláška Jiří Orel
Program 17. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 20/02/2014 01/03/2014 Městys Švábenice Program zasedání Jiří Orel
Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zveřejnění návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí Veřejná vyhláška 20/02/2014 26/03/2014 MŽP Praha Posouzení vlivů Jiří Orel
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcení kormorána velkého. Veřejná vyhláška 17/02/2014 26/03/2014 MŽP Praha Opatření obecné povahy Jiří Orel
Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2014 Veřejná vyhláška 10/02/2014 01/03/2014 Městys Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2014 Jiří Orel
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Veřejná vyhláška 03/02/2014 20/02/2014 E.ON ČR Oznámení Jiří Orel
Závěr zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. "Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014-2020" Veřejná vyhláška 03/01/2014 26/01/2014 Min. živ. prostředí Praha Závěr zjišťovacího řízení Jiří Orel
Exekuční příkaz čj. 080 EX 1632/11-10 Veřejná vyhláška 19/12/2013 26/01/2014 Ex. úřad Mladá Boleslav Exekuční příkaz Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Ostatní 01/12/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) č.j. 030 EX 4384/11-91 Veřejná vyhláška 01/12/2013 26/01/2014 Exekutorský úřad Brno-město Dražební vyhláška Jiří Orel
Program 16. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 25/11/2013 05/12/2013 Městys Švábenice Program 16. ZM Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Veřejná vyhláška 20/11/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Veřejná vyhláška 20/11/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014-2020" Veřejná vyhláška 18/11/2013 19/12/2013 Min. živ. prostředí Praha Posouzení vlivů Jiří Orel
Ivanovická brána, s.o. - Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Veřejná vyhláška 23/10/2013 13/11/2013 Svazek obcí Pozvánka Jiří Orel