Get Adobe Flash player
Domů

Deska - archiv 2013

Úřední deska

Název Typ Vyvěšeno Sňato Zdroj Soubory Zveřejnil/a
Exekuční příkaz čj. 080 EX 1632/11-10 Veřejná vyhláška 19/12/2013 26/01/2014 Ex. úřad Mladá Boleslav Exekuční příkaz Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Ostatní 01/12/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) č.j. 030 EX 4384/11-91 Veřejná vyhláška 01/12/2013 26/01/2014 Exekutorský úřad Brno-město Dražební vyhláška Jiří Orel
Program 16. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 25/11/2013 05/12/2013 Městys Švábenice Program 16. ZM Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Veřejná vyhláška 20/11/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice odprodat nemovitý majetek. Veřejná vyhláška 20/11/2013 28/04/2014 Městys Švábenice Jiří Orel
Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014-2020" Veřejná vyhláška 18/11/2013 19/12/2013 Min. živ. prostředí Praha Posouzení vlivů Jiří Orel
Ivanovická brána, s.o. - Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Veřejná vyhláška 23/10/2013 13/11/2013 Svazek obcí Pozvánka Jiří Orel
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 07689/10-40 Veřejná vyhláška 17/10/2013 18/11/2013 Exekutorský úřad Přerov Dražební vyhláška Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 23/09/2013 27/10/2013 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Veřejná vyhláška 23/09/2013 27/10/2013 Městys Švábenice Stanovení minimálního počtu členů komise Jiří Orel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 Veřejná vyhláška 23/09/2013 27/10/2013 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle volebních okrsků Jiří Orel
Návrh opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 23/09/2013 19/12/2013 Městys Švábenice Návrh opatření Jiří Orel
Program 15. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice Oznámení 23/08/2013 05/09/2013 Městys Švábenice Program 15. ZM Jiří Orel
Oznámení o veřejné výzvě na funkci účetní městyse Švábenice Oznámení 23/08/2013 10/09/2013 Městys Švábenice Oznámení o veřejné výzvě Jiří Orel
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby čj. 030 Ex 4384/11-60 Veřejná vyhláška 03/07/2013 02/09/2013 Exekutorský úřad Brno-město Usnesení o provedení dražby Jiří Orel
Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy varroázy včel Veřejná vyhláška 13/06/2013 11/09/2013 KVS SVS pro Jm kraj Nařízení Státní veterinární správy Jiří Orel
Informace firmy VAK Vyškov o možnosti platby zálohy za vodu a to i prostřednictvím SIPO a zveřejnění celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle platných předpisů pro vodné a stočné za rok 2012 Veřejná vyhláška 13/06/2013 01/12/2013 VAK Vyškov Informace o platbě záloh a celkové vyúčtování Jiří Orel
Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2012, zpráva auditora o výsledcích hospodaření svazku obcí a Pozvánka na jednání valné hromady Veřejná vyhláška 10/06/2013 30/06/2013 Svazek obcí Závěrečný účet, zpráva auditora a pozvánka Jiří Orel
Program 14. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 28/05/2013 06/06/2013 Městys Švábenice Program 14. ZM Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Veřejná vyhláška 15/05/2013 03/06/2013 Městys Švábenice Záměr městyse Jiří Orel
Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2012 Veřejná vyhláška 15/05/2013 06/06/2013 Městys Švábenice Závěrečný účet za rok 2012 Jiří Orel
Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k dani z nemovitostí na rok 2013. Veřejná vyhláška 24/04/2013 05/06/2013 Městys Švábenice Veřejná vyhláška Jiří Orel
Oznámení firmy E.ON o přerušení dodávky elektrické energie v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 17/03/2013 28/03/2013 Městys Švábenice Oznámení firmy E.ON Jiří Orel
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Veřejná vyhláška 07/03/2013 10/04/2013 Městys Švábenice Obecně závazná vyhláška č. 1-2013 Jiří Orel
Návrh rozpočtu DSO na rok 2013 Veřejná vyhláška 05/03/2013 25/03/2013 Městys Švábenice Návrh rozpočtu na rok 2013 Jiří Orel
Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána Veřejná vyhláška 05/03/2013 25/03/2013 Městys Švábenice Pozvánka na jednání Jiří Orel
Program 13. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 25/02/2013 07/03/2013 Městys Švábenice Program 13. ZM Jiří Orel
Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2013 Veřejná vyhláška 14/02/2013 07/03/2013 Městys Švábenice Návrh rozpočtu městyse Švábenice na rok 2013 Jiří Orel
Rozhodnutí č. 1/2/2013 o umístění stavby Veřejná vyhláška 20/01/2013 14/02/2013 Městys Švábenice Rozhodnutí č. 1/2/2013 Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 16/01/2013 28/01/2013 Městys Švábenice Oznamení o době a místě konání voleb Jiří Orel
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Veřejná vyhláška 04/01/2013 30/01/2013 Městys Švábenice Výzva k podání nabídky Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 27/12/2012 16/01/2013 Městys Švábenice Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR Jiří Orel
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Veřejná vyhláška 17/12/2012 09/01/2013 Městys Švábenice Výzva k podání nabídky Jiří Orel
Informace FÚ ve Vyškově k organizačním změnám v daňové správě a dani z nemovitosti od 1.1. 2013 Veřejná vyhláška 14/12/2012 05/06/2013 Městys Švábenice Informace FÚ ve Vyškově ke změnám od 1.1. 2013 Jiří Orel
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky. Veřejná vyhláška 13/12/2012 16/01/2013 Městys Švábenice Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise Jiří Orel
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Veřejná vyhláška 10/12/2012 03/01/2013 Městys Švábenice Obecně závazná vyhláška č. 1-2012 Jiří Orel
Program 12. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 29/11/2012 10/12/2012 Městys Švábenice Program 12. ZM Jiří Orel
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Veřejná vyhláška 26/11/2012 28/01/2013 Městys Švábenice Informace o počtu a sídle volebních okrsků Jiří Orel
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení čj. 381/2012 Veřejná vyhláška 25/11/2012 14/12/2012 Městys Švábenice Oznámení zahájení řízení Jiří Orel
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti čj. 103 Ex 14808/11-100 Veřejná vyhláška 21/11/2012 06/01/2013 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise Veřejná vyhláška 12/11/2012 28/01/2013 Městys Švábenice Stanovení min. počtu členů okrskové komise Jiří Orel
Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu Veřejná vyhláška 02/11/2012 14/12/2012 Městys Švábenice Oznámení o výkonu mapovacích prací Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek - pohostinství V Bráně Veřejná vyhláška 02/11/2012 20/12/2012 Městys Švábenice Záměr pohostinství V Bráně Jiří Orel
Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek Veřejná vyhláška 02/11/2012 28/11/2012 Městys Švábenice Záměr městyse - Osmek Jiří Orel
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva JmK v městysi Švábenice Veřejná vyhláška 26/09/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Oznámení o době a místě voleb do JmK Jiří Orel
Dražební vyhláška Spis. zn. 24E 292/2008-50 Veřejná vyhláška 03/09/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Dražební vyhláška Jiří Orel
Program 11. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice Veřejná vyhláška 01/09/2012 13/09/2012 Městys Švábenice Program 11. ZM Jiří Orel
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Veřejná vyhláška 24/08/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Počet a sídlo volebních okrsků Jiří Orel
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 Veřejná vyhláška 24/08/2012 14/10/2012 Městys Švábenice Jmenování zapisovatele Jiří Orel