Get Adobe Flash player
Domů

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v městysi Švábenice je smluvně zajišťováno společností Respono Vyškov:Respono - auto

 

            RESPONO, a.s. Vyškov

            Cukrovarská 486/16

            682 01 Vyškov

            tel.:  517 810 110

            e-mail:    respono@respono.cz

 

Veškeré informace týkající se sběru odpadů, třídění, nebezpečného odpadu, sběrných dvorů, atd. najdete na stránkách firmy Respono Vyškov www.respono.cz.

 

 

 

V městysi Švábenice je organizován následující svoz:      

 Komunálního odpadu,

Komunální odpadkterý probíhá ve 14-denních intervalech, vždy v lichý pátek, jednotlivé termíny svozu jsou uvedeny na tomto odkazu.  Poplatek za komunální odpad na jednoho občany za kalendářní rok činí 500,- Kč a je hrazen vždy v měsíci únoru příslušného kalendářního roku v hotovosti na úřadu městyse ve Švábenicích. Po uhrazení poplatku za komunální odpad Vám budou vydány i příslušné známky. V roce 2018 jsou v barvě oranžové. Veškeré informace týkající se „Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2012 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2012.

Informace týkající se „Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Švábenice“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2015 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2015.

 

Bioodpadu,

BioodpadBioodpadkterý probíhá ve 14-denních intervalech, vždy v liché úterý, jednotlivé termíny svozu jsou uvedeny na tomto odkazu.  Bioodpad se ukládá do 240 l a 770 l hnědých sběrných nádob. Jak správně třídit Bioodpad, tedy co PATŘÍ a NEPATŘÍ do Bioodpadu najdete na tomto odkazu.  Svoz je pro občany městyse prováděn ZDARMA.            

Umístění všech sběrných nádob na Bioodpad v městysi Švábenice najdete na tomto odkazu.

Informace týkající se „Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem nadzemí městyse Švábenice“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2015 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2015. 

 

 

Plastů, včetně PET lahví,

Plastykterý probíhá v 7-denních intervalech, vždy každé pondělí.  Plasty se ukládají do 1100 l žlutých sběrných nádob. Jak správně třídit Plasty, tedy co PATŘÍ a NEPATŘÍ do Plastů najdete na tomto odkazu. Svoz je pro občany městyse prováděn ZDARMA.                  

 

Umístění všech sběrných nádob na Plasty v městysi Švábenice najdete na tomto odkazu.

Informace týkající se „Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem nadzemí městyse Švábenice“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2015 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2015.

Skla bílého a barevného,

Sklo barevnéSklo bílékterý probíhá jednou za měsíc.  Sklo bílé i barevné se ukládá do 1100 l zelených sběrných nádob. Jak správně třídit Sklo bílé i barevné, tedy co PATŘÍ a NEPATŘÍ do Skla bílého i barevného najdete na tomto odkazu. Svoz je pro občany městyse prováděn ZDARMA.                 

Umístění všech sběrných nádob na Sklo bílé a barevné v městysi Švábenice najdete na tomto odkazu.

Informace týkající se „Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem nadzemí městyse Švábenice“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2015 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2015.

 

 

Papíru,

PapírSběr papíru v ZŠkterý probíhá  dvakrát za měsíc.  Papír se ukládá do 1100 l modrých sběrných nádob. Jak správně třídit Papír, tedy co PATŘÍ a NEPATŘÍ do Papíru  najdete na tomto odkazu.  Svoz je pro občany městyse prováděn ZDARMA.                  

Umístění všech sběrných nádob na Papír v městysi Švábenice najdete na tomto odkazu.

Informace týkající se „Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem nadzemí městyse Švábenice“ najdete ve Vyhlášce městyse Švábenice č. 1/2015 na tomto odkazu – Vyhláška č. 1/2015..

Papír můžete současně kdykoliv odevzdat (samozřejmě svázaný) na schody ke dveřím u Základní školy ve Švábenicích. ZŠ Švábenice je zapojena do výkupu sběrného papíru u firmy Respono Vyškov.                                                     

Nebezpečného odpadu,

který se provádí dvakrát ročně většinou v měsíci dubnu a září firmou RespNebezpečný odpadono Vyškov. Termíny jsou vždy včas oznámeny veřejným rozhlasem, na webových stránkách městyse nebo na plakátech. Svoz je pro občany městyse prováděn ZDARMA.    

 

 

 

 

Železa,

Sběr železa

 

provádějí v průběhu kalendářního roku např. SDH Švábenice, ČSCH Švábenice nebo YMCA skaut Švábenice, vždy na jaře nebo na podzim. Termíny jsou vždy včas oznámeny veřejným rozhlasem, na webových stránkách městyse nebo na plakátech.

 

 

 

 

 

 

 


Zajímá-li Vás, jak je na tom městys Švábenice co se týká třídění odpadů v porovnání s ostatními obcemi, můžete se podívat na průběžné výsledky soutěže na stránkách  www.tridime-jihomoravsky.cz (Města a obce – Soutěž „My třídíme nejlépe“ – Výsledky – obec od 501 do 2000 obyvatel). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny jihomoravské obce a města kraje, které jsou zapojeny do systému Eko-kom, tedy i městys Švábenice.

FOTO: Respono, a.s.

 


Odpadkové koše na psí exkrementy

Odpadkové koše na psí exkrementy

 

V měsíci srpnu 2015 bylo v městysi Švábenice instalováno 5 kusů odpadkových košů na psí exkrementy.

Koše byly umístěny u dětských hřišť V Koutě, Na Trávníku u Muzea, dále za Základní školou směrem do Boříčí a v části městyse Záhumení směrem k Biocentru.

 

Nyní je jen na majitelích psů, zda budou ohleduplní vůči ostatním občanům nejen městyse Švábenice a budou tyto odpadkové koše využívat při procházkách se svými miláčky.